ލޯޖެހި އަހުމަދު މަނިކު އަވަހާރަވުން
މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ލޯޖެހި އަހުމަދު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ
 
ލޯޖެހި އަހުމަދު މަނިކަކީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ އިތުރުން ގަލޮޅު އަވަށުގެވެސް ވަރަށް އިސް ބޭފުޅެއް
 
އަހުމަދު މަނިކު ވަނީ އަމިއްލަ ފޯމިއުލާއެއް ބޭނުން ކުރައްވައިގެން އަމިއްލަ ބުއިމެއް އުފައްދަވާފައި
 
އަހުމަދު މަނިކު އަވަހާރަވީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޯރުގެ މަނިޕާލަ ހޮސްޕިޓަލުގައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
ކ. މާލެ |
ލޯޖެހި އަހުމަދު މަނިކަށް ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު އަރުވަނީ
ރައީސް އޮފީސް

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ލޯޖެހި އަހުމަދު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އާއިލާ އިން ބުނި ގޮތުގައި އަހުމަދު މަނިކު އަވަހާރަވީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޯރުގެ މަނިޕާލަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް އަންގާރަދުވަހު އިރުއޮއްސުނު ވަގުތުއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ޚާއްސަކޮށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ލޯޖެހި އަހުމަދު މަނިކަކީ ވަރަށް ކުރީ ސަފުގައި ގުނާލެވުނު ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާގެ ޚިދްމަތް މި ދާއިރާއިން ފެށިފައިވަނީ މީގެ 50 އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެގޮތުން 1982 ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފައްޓަވައި އަމިއްލަ ފޯމިއުލާއެއް ބޭނުންކުރައްވައިގެން "ޑޮން ޑޮން"ގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ބުއިމެއް އުފައްދަވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އެ ފޯމިއުލާ ވެގެންދިޔައީ ހަމައެކަނި އަހުމަދު މަނިކު ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ނޭނގޭ ސިއްރު ފޯމިއުލާއަކަށެވެ. 

މިއަދު "ތްރީ ޗޮއިސް“ގެ ނަމުގައި ދިވެހިންގެ ތެރެއަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ފިނިބުއިންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 14 އޯގަސްޓް 1989ން ފެށިގެން އޭނާ ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވައިގެންނެވެ. އަހުމަދު މަނިކުގެ މި ވިޔަފާރި ފުޅާކުރައްވައި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގެވުމަށް 2005 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ފެއްޓެވި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހޯއްދެވި ކުރިއެރުމަކީވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކުރިއެރުމެކެވެ. "ތްރީޗޮއިސް"ގެ ބުއިންތައް އެޅުމަށް އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު ބިއްލޫރިފުޅި ބޭނުން ކުރެއްވުން ހުއްޓަވާލައްވައި ޒަމާނީ މެޝިނަރީ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން އަމިއްލައަށް ތައްޔާރުކުރައްވައި ޕެޓް ފުޅީގައި "ތްރީ ޗޮއިސް“ ބަންދުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގެންދަވަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ.

ލޯޖެހި އަހުމަދު މަނިކަކީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ އިތުރުން ގަލޮޅު އަވަށުގެވެސް ވަރަށް އިސް ބޭފުޅެކެވެ. އަވަށު ފެންވަރުގައާއި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ހިލޭސާބަހަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދެވި ބޭފުޅެކެވެ. އަވަށު ފެންވަރުގައާއި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި "ތްރީ ޗޮއިސް“ގެ ބުއިންތައް ހިލޭ ބައްސަވާފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކްލަބް، ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހިންގެވުމުގައިވެސް ލޯޖެހި އަހުމަދު މަނިކަކީ ވަރަށް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި އަދި އެކްލަބަށް ބޮޑެތި ގުރްބާނީތަކެއް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް 1997 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން އޭނާ އަށް އާންމު ޚިދްމަތުގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު އެރުވިއެވެ. އަދި 2009 ވަނަ އަހަރު އޭނާއަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން؛ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ރޮނގުން ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމުވެސް އަރުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް