raajjemv logo
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހޮޅުދޫ އާއި މާމިގިލިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ތިން މީހުން ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު
 
ހޮޅުދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އެކަކު
 
މާމިގިލިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މީހުން
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ކ. މާލެ |
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހޮޅުދޫ އާއި މާމިގިލިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުން
ޕޮލިސް

ނ. ހޮޅުދޫ އާއި އދ. މާމިގިލީގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، މާމިގިލިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، މާލެއިން އެ ރަށަށް ދިޔަ ފެރީއަކުން އެރަށަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން މަސައްކަތްކުރި 2 މީހުން ކަމަށެވެ. މާމިގިލިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، 25 އަހަރުގެ މީހަކާއި 28 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންނެވެ. އެޕްރީލް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި އެރަށު ބަނދަރުމަތިން އެ ދެ މީހުން ހުއްޓުވައި، އެ މީހުން ގެންގުޅުނު ފޮށިގަނޑެއް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި 77 ރަބަރު ޕެކެޓާއި، މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ފިލްމު ހުސްކުރި ދަޅެއް ފެނިފައިވާ ކަަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ހަމަ އެ ދުވަހު މާލެއިން ހޮޅުދޫއަށް ދިޔަ ސަޕްލައި ދޯންޏަކުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި 31 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.  އަދި އޭނާ ބަލައި ފާސްކުރިއިރު އޭނާ ގެންގުޅުނު ފޮށިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ރަބަރު ޕެކެޓެއް ފެނިފައިވާކަމަށެވެ.

މި މަައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރުދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް