raajjemv logo
އިންޑިއާއިން ހޮންގްކޮންގަށް ދިޔަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް
އިންޑިއާއިން ހޮންގްކޮންގަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓަކުން 49 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
 
ހޮންކޮންގުންވަނީ މިހާރު އިންޑިއާ ހިމެނޭގޮތަށް ޕާކިސްތާނާއި ޕިލިޕީންސުން އެ ގައުމަށް ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައި
 
މިއީ މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާއިން ހޮންކޮންގަށް ދަތުރުކުރި މީހުން
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ކ. މާލެ |
އިންޑިއާއިން ހޮންގްކޮންގަށް ދަތުރުކުރި ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
އަލްޖަޒީރާ

އިންޑިއާއިން ހޮންގްކޮންގަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓަކުން 49 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާއިން ހޮންކޮންގަށް ދަތުރުކުރި ވިސްޓަރާ އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓަކުން ދަތުރުކުރި މީހުން ޕްޒިޓްިވްވެފައި މިވަނީ، ހޮންކޮންގގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 3 ހަފުތާގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރި ޓެސްޓުންނެވެ. މި ދަތުރުވެރިންވަނީ ފުރުމުގެ 72 ގަޑިއިރު ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ވެސް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

މި ފްލައިޓަކީ 188 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ފްލައިޓެއް ނަމަވެސް ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރީ ކިތައް މީހުންކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ހޮންގްކޮންގުން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކުރާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އަންނަނީ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ދަށްވަމުންނެވެ.

އިންޑިއާއިން ހޮންގކޮންގްއަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ފްލއިޓްގައި ތިބި ގޮތުގެ ޗާޓް

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިންތިހާއަށް ގިނަވެ އެ ގައުމުގެ ބޮޑެތި ސްޓޭޓްތައް ވަނީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓުކުރާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދެލައްކައިން މަތީގައި އުޅޭއިރު، ހޮސްޕިޓަލްތައް ވަނީ ފުރިފައެވެ. އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަމުން އަންނައިރު، ހޯމަދުވަހު ވަނީ އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ނިއުދިއްލީ 7 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފައެވެ.

އެ އެއަރލައިނުން ބުނީ، ދަތުރަށް ފެށުމުގެ ކުރިން، ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ ގައިޑްލައިނަކަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ހޮންކޮންގުންވަނީ މިހާރު އިންޑިއާ ހިމެނޭގޮތަށް ޕާކިސްތާނާއި ޕިލިޕީންސުން އެ ގައުމަށް ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް