ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 13:10
އިންޑިއާއިން ހޮންގްކޮންގަށް ދަތުރުކުރި ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
އިންޑިއާއިން ހޮންގްކޮންގަށް ދަތުރުކުރި ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
އަލްޖަޒީރާ
އިންޑިއާއިން ހޮންގްކޮންގަށް ދިޔަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް
އިންޑިއާއިން ހޮންގްކޮންގަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓަކުން 49 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
 
ހޮންކޮންގުންވަނީ މިހާރު އިންޑިއާ ހިމެނޭގޮތަށް ޕާކިސްތާނާއި ޕިލިޕީންސުން އެ ގައުމަށް ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައި
 
މިއީ މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާއިން ހޮންކޮންގަށް ދަތުރުކުރި މީހުން

އިންޑިއާއިން ހޮންގްކޮންގަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓަކުން 49 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާއިން ހޮންކޮންގަށް ދަތުރުކުރި ވިސްޓަރާ އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓަކުން ދަތުރުކުރި މީހުން ޕްޒިޓްިވްވެފައި މިވަނީ، ހޮންކޮންގގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 3 ހަފުތާގެ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރި ޓެސްޓުންނެވެ. މި ދަތުރުވެރިންވަނީ ފުރުމުގެ 72 ގަޑިއިރު ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޕީސީއާރް ޓެސްޓް ވެސް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

މި ފްލައިޓަކީ 188 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ފްލައިޓެއް ނަމަވެސް ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރީ ކިތައް މީހުންކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ހޮންގްކޮންގުން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކުރާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އަންނަނީ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ދަށްވަމުންނެވެ.

އިންޑިއާއިން ހޮންގކޮންގްއަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ފްލއިޓްގައި ތިބި ގޮތުގެ ޗާޓް

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިންތިހާއަށް ގިނަވެ އެ ގައުމުގެ ބޮޑެތި ސްޓޭޓްތައް ވަނީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓުކުރާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދެލައްކައިން މަތީގައި އުޅޭއިރު، ހޮސްޕިޓަލްތައް ވަނީ ފުރިފައެވެ. އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަމުން އަންނައިރު، ހޯމަދުވަހު ވަނީ އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ނިއުދިއްލީ 7 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފައެވެ.

އެ އެއަރލައިނުން ބުނީ، ދަތުރަށް ފެށުމުގެ ކުރިން، ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ ގައިޑްލައިނަކަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ހޮންކޮންގުންވަނީ މިހާރު އިންޑިއާ ހިމެނޭގޮތަށް ޕާކިސްތާނާއި ޕިލިޕީންސުން އެ ގައުމަށް ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް