raajjemv logo
އައިބީރިއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފެށުން
ހޫނު މުސުމާ ދިމާކޮށް ސްޕެއިނުގެ ގައުމީ އެއަރލައިނުގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް
 
މިހާރުވެސް ރާއްޖެއަށް 30 އެއަލައިނަކުން ދަނީ ދަތުރުތައް ބާއްވަމުން
 
އައިބީރިއާ އެއަރލައިނުން ރާއްޖޭގެ އިތުރުން 112 މަންޒިލަކަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ދަތުރުތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައިމަހުން ފެށިގެން އޮގަސްޓުމަހާއި ހަމައަށް
އިސްމާއިލް އާޒިމް
ކ. މާލެ |
ސްޕެއިންގެ ގައުމީ އެއަރލައިން އައިބީރިއަން އެއަރލައިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ

ސްޕެއިންގެ ގައުމީ އެއަރލައިން އައިބީރިއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އައިބީރިއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި އަދި އޮގަސްޓް މަހު ހޫނު މޫސުމާ ދިމާކޮށެވެ. އައިބީރިއާ އެއަރލައިންސްއާ ހަވާލާދީ ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން އައިބީރިއާ އެއަރލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައިމަހުން ފެށިގެން އޮގަސްޓުމަހުގެ ނިޔަލަށް ހަފުތާއަކު 2 ދަތުރެވެ.

އައިބީރިއާ އެއަރލައިނުން މިހާރުވަނީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނަގަން ޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އައިބީރިއާ އެއަރލައިންގެ އެގްޒެކެޓިވް ޗެއަރމަން ހޭވިއަރ ސަންޗޭޒް ޕްރިއެޓޯ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނިންމާ އިޢުލާންކުރުމުން ދައްކައިދެނީ މި ހާލަތާއިއެކުވެސް އައިބީރިއާއިން އާ މަރކެޓްތަކަށް ދަތުރުތައް ފަށައި ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރ ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އައިބީރިއާ އެއަރލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ފެށުމުން ސްޕެއިންގެ އިތުރުން ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުތައް އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށްވެސް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އައިބީރިއާ އެއަރލައިނުން ރާއްޖޭގެ އިތުރުން 112 މަންޒިލަކަށް ހޫނު މޫސުމުގައި ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލް (ޑަބްލިއުޓީޓީސީ) އިން ދޭ، ސޭފް ޓޫރިޒަމް ސްޓޭމްޕްވެސް ރާއްޖެއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުވެފައިވާއިރު، ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖެއަށް އޮންނަ މަގްބޫލްކަން އިތުރުވެ ގިނަ އެއަރލައިންތަކަކުން ދަނީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަމުންނެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިހާރު ރާއްޖެއަށް 30 އެއަލައިނަކުން ދަނީ ދަތުރުތައް ބާއްވަމުންނެވެ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ބާއްވާ 23 އެއަރލައިންއަކާއި ޗާޓަރު ދަތުރުތައް ބާއްވާ 7 އެއަރލައިނެކެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް