ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 16:08
ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ
ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ
މިހާރު
ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ އަށްވަނަ ދީމާއަށް
ދުނިޔޭގެ ޖޫނިއާ ރޭންކިންގެ އަށްވަނައިގައި ރާއްޖޭގެ ދީމާ
 
ރޭންކިންގެ އަށްވަނަ ދީމާއަށް ލިބުނީ 1،028 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން
 
މިހާރު ދީމާގެ އަމާޒަކީ އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުން

ދުނިޔޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ރޭންކިންގެ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން އަށްވަނައިގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ހިމެނިއްޖެއެވެ.

މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަން (އައިޓީޓީއެފް) އިން ހާމަކުރި ރޭންކިންގައި ދީމާ ހިމެނިފައިވަނީ ޖޫނިއާ ބައިގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ އަށްވަނައިގައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ ގަދަ 10 ގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Advertisement

ރޭންކިންގެ އަށްވަނައަށް ދީމާ އެރިއިރު، އޭނާއަށް ވަނީ 1،028 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ދީމާއަށްވުރެ މަތީގައި އޮތް އިންޑިއާގެ ސުހާނާ ސައިނީއަށް 1،032 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، މި ބައިގެ އެއްވަަނައިގައި އޮތް ޖަޕާނުގެ މިވާ ހަރިމޯޓޯއަށް ލިބިފައިވަނީ 3،144 ޕޮއިންޓެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖޫނިއާ ބައިގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ދީމާ ހިމެނިފައިވަނީ 41 ވަނައިގައެވެ.

ދީމާގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރައްވައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ރޭންކިންގައި ޖަޕާނާއި، ޗައިނާ އާއި، އެމެރިކާ އަދި ވަރުގަދަ އިންޑިއާގެ ކުޅުންތެރިންނަށްވުރެ ކުރީގައި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ދީމާ ހިމެނިފައިވާތީ، އޭނާއަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. އަދި ދީމާގެ މި ކާމިޔާބީގައި އޭނާގެ ބެލެނިވެރިންނާއި، ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް) ގެ މަސައްކަތަށް ވަޒީރު ވަނީ ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.

ދީމާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވިދާލީ 2016 ވަނަ އަހަރު، މެލޭޝިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތެއްގެ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ސްރީ ލަންކާގެ ޖޫނިއާ ނެޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ 10 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ދީމާ ރާއްޖެ ބަދަލުވިއިރު، ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅެން ފެށި ދީމާ މިހާތަނަށް ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގައި އޭނާ ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން ތިން ރަން މެޑެއްޔާއެކު، އައިއޯއައިޖީގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ދިވެހި އެތުލީޓަށް ދީމާ ވެގެންދިޔައެވެ.

އަދި ސައުތު އޭޝިއާ ހޯޕްސް މުބާރާތުން ރަން މެޑަލް ހޯދައި، އަދި އޭޝިއާ ހޯޕްސް މުބާރާތުން ރިހި މެޑަލް ހޯދައި، ވޯލްޑް ހޯޕްސް މުބާރާތަށް ދީމާ މީގެ ކުރިން ކޮލިފައިވެފައެވެ. އަދި ޤައުމީ ޓީޓީ ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު ހޯދައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާދައިގެ ތަށި މިލްކުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އުމުރުން 12 އަހަރުގައި ދީމާ ހޯދިއެވެ. އަދި މިހާރު އޭނާގެ އަމާޒަކީ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް، ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުން ކަމަށް ދީމާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް