raajjemv logo
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޕޯޓޯ ކަޓުވާލުމަށްފަހު ޗެލްސީ ސެމީއަށް
 
ދެވަނަ ލެގުން ޗެލްސީ ވަނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައި
 
ޗެލްސީއަށް ކުރި ލިބުނީ 2-1 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ޗެލްސީ އާއި ޕޯޓޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޕޯޓޯ މޮޅުވީ 1-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޕޯޓޯ ކަޓުވާލުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޗެލްސީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޕޯޓޯ އަތުން ޗެލްސީ ބަލިވި ނަމަވެސް، ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުން ޗެލްސީ ވަނީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ޗެލްސީއަށް ކުރި ލިބުނީ 2-1 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މި މެޗުގައި ދެ ޓީމަށްވެސް ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ނުރައްކާތެރި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި ޕޯޓޯގެ މެހްދީ ތަރޭމީ ބޮލުން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލިއިރު، އެ ހަމަލާ ޗެލްސީގެ ގޯލްކީޕަރު އެޑޮއާޑް މެންޑީ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

އަދި މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޗެލްސީގެ ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ޕޯޓޯގެ ގޯލްކީޕަރު ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޕޯޓޯއިން ލީޑު ނެގިއިރު، އޯވަހެޑް ކިކަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ތަރޭމީއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ސެމީގެ ޖާގައެއް ޗެލްސީ ހޯދިއިރު، ސެމީގައި އެ ޓީމު ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ލިވަޕޫލް ނުވަތަ ރެއާލް މެޑްރިޑާއެވެ. ކުއާޓާގައި ލިވަލާއި ރެއާލް ބައްދަލުކުރާއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުން ރެއާލް ވަނީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް