raajjemv logo
އަބަހާނީ އާއި އީގަލްސްގެ މެޗު
އަބަހާނީ އާއި އީގަލްސްގެ މެޗު ނޭޕާލުގައި ކުޅެން ނިންމައިފި
 
މި މެޗު ކުޅުމަށް އަބަހާނީއަށް އިތުރު ގޮންޖެހުމެއް ވަނީ ކުރިމަތުވެފައި
 
އެއެފްސީން ވަނީ މި މެޗު މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އީގަލްސް އާއި ބޫޓާނުގެ ތިމްޕޫ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގެ ޕްރިލިމިނަރީ ދެވަނަ ބުރުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީ އާއި ރާއްޖޭގެ ކުލަބު އީގަލްސް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ނޭޕާލުގައި ކުޅެން ނިންމައިފިއެވެ.

މި މެޗު މީގެ ކުރިން ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުޅެން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އެ ޤައުމުގެ އިތުރުވެ، އެ ޤައުމު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި އޮތުމުން މި މެޗު ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުޅެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. އަދި އެ ޤައުމުގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިންވެސް މި މެޗު ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވުމަށް އެއްބާރުލުން ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އޭއެފްސީން ވަނީ މި މެޗު ނިއުޓްރަލް ދަނޑެއްގައި ކުޅެން ނިންމައި، ދަނޑެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އަބަހާނީއަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭގެ ނިޔަލަށް މުހުލަތު ދީފައެވެ.

އެއާއެކު މި މެޗު އިންޑިއާގައި ކުޅެން އަބަހާނީން މީގެ ކުރިން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް، އެ ޓީމުން ފަހުން ވަނީ މި މެޗު ނޭޕާލުގެ ވެރިރަށް ކަތަމަންޑޫގައި ކުޅެން ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި އޭއެފްސީން އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ކޮލިފައިން މެޗު ނޭޕާލުގައި ކުޅެން ނިންމާފައިވާކަން ލިޔުމުން އީގަލްސް އާއި އަބަހާނީއަށް އަންގާފައެވެ.

އަބަހާނީ އާއި އީގަލްސްގެ މެޗު ނޭޕާލުގައި ކުޅޭއިރު، މީގެ ކުރިން މި މެޗު ކުޅެން އޭއެފްސީން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ ބުދަ ދުވަހަށެވެ. އެކަމަކު މި މެޗު ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުޅެވޭނެ ގޮތް ނުވުމުން، އޭއެފްސީން މިހާރު ވަނީ މި މެޗު މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ، ބަނގްލަދޭޝްއިން ވަނީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަފުތާއަކަށް ވައިގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން ކޮލިފައިން މެޗު ކުޅުމަށް ނޭޕާލަށް އަބަހާނީ ޓީމު ދެވޭނެ ގޮތެއްވެސް މިހާރު ނެތެވެ.

އަބަހާނީގެ ޓީމު މެނޭޖަރު ސަތުޔަޖީތު ދާސް ރޫޕޫ ބަންގްލަދޭޝް މީޑިއާއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ޓީމުން މަސައްކަތްކުރަނީ އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ލަސްވެގެން ނޭޕާލަށް ދިއުމަށެވެ. އެކަމަކު ވައިގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމުން ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމުން، އޭއެފްސީއަށް އެކަން އަންގާފައިވާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި އީގަލްސް ވާދަކުރާއިރު، ޕްރިލިމިނަރީ ދެވަނަ ބުރަށް އެ ޓީމު ދަތުރުކުރީ ޕްރިލިމިނަރީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ބޫޓާނުގެ ޗެމްޕިއަން ތިމްޕޫ ސިޓީ އެފްސީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ޕްރިލިމިނަރީ ދެވަނަ ބުރުގައި އަބަހާނީ އާއި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރާއިރު، މި ބުރުން އީގަލްސް މޮޅުވެއްޖެނަމަ، ޕްލޭއޮފް ބުރުގައި އެ ޓީމު ކުޅެން ޖެހުމުގެ އެންމެ ފުރުޞަތު ބޮޑީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރާއެވެ.

ކޮލިފައިން ކާމިޔާބުކުރާ ޓީމަކަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު ޖާގަ ލިބޭއިރު، ރާއްޖެއިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ސީދާ ޖާގައެއް ލިބިފައިވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށެވެ. މާޒިޔާގެ އިތުރުން ދެން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ހިމެނެނީ އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދަރާ ކިންގްސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް