ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2017 | ހުކުރު 12:44
ބީއެމްއެލް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ބީއެމްއެލް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށްފި
 
ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތް ހިމެނޭ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް އާ ޕްލެޓްފޯމްއެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

 

އަލަށް ތައާރަފުކުރި ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އޮންލައިން ބޭންކިން އަށް އަވަހަށް ލޮގިން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބީއެމްއެލް އިން ބުނެފައެވެ. އަދި ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމެންޓް ނެގުމަކީ ވެސް އަލަށް ތައާރަފުކުރާ ހިދުމަތްތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ފީޗާއެއް ކަމަށް ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

 

ބީއެމްއެލްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި އެ ޕްލެޓްފޯމް ތައާރަފުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެ ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ މިހާރު ބޭންކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮންމެ 10 ޓްރާންސެކްޝަނުން ނުވަ ޓްރާންސެކްޝަން އަކީ އޮންލައިންކޮށް ކުރާ ޓްރާންސްއެކްޝަން ކަމަށެވެ.

 

 ހީލީ ވިދާޅުވީ އޮންލައިން ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ބަލާފައިވަނީ އާންމުންގެ ހިޔާލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި އަލަށް ތައާރަފުކުރި ހިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުން އާންމުނަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ހީލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އަދި ޑައިރެކްޓާ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް މުހައްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބެންކަށް ނުގޮސް އެތަނުގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

 

އޭނާ ވިދާޅުވީ އަލަށް ގާއިމުކުރި ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތްވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް