ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށްފި

  • ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތް ހިމެނޭ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 5 މެއި 2017 | ހުކުރު 12:44 2,786

ބީއެމްއެލް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް އާ ޕްލެޓްފޯމްއެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

 

އަލަށް ތައާރަފުކުރި ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އޮންލައިން ބޭންކިން އަށް އަވަހަށް ލޮގިން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބީއެމްއެލް އިން ބުނެފައެވެ. އަދި ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމެންޓް ނެގުމަކީ ވެސް އަލަށް ތައާރަފުކުރާ ހިދުމަތްތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ފީޗާއެއް ކަމަށް ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

 

ބީއެމްއެލްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި އެ ޕްލެޓްފޯމް ތައާރަފުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެ ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ މިހާރު ބޭންކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮންމެ 10 ޓްރާންސެކްޝަނުން ނުވަ ޓްރާންސެކްޝަން އަކީ އޮންލައިންކޮށް ކުރާ ޓްރާންސްއެކްޝަން ކަމަށެވެ.

 

 ހީލީ ވިދާޅުވީ އޮންލައިން ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ބަލާފައިވަނީ އާންމުންގެ ހިޔާލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި އަލަށް ތައާރަފުކުރި ހިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުން އާންމުނަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ހީލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އަދި ޑައިރެކްޓާ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް މުހައްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބެންކަށް ނުގޮސް އެތަނުގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

 

އޭނާ ވިދާޅުވީ އަލަށް ގާއިމުކުރި ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލިމެންޓަރީ ކާޑުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތްވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް