raajjemv logo
އުރީދޫގެ ޑޭޓާ ޚިދުމަތް
މަސް ނިމުނުކަމުގައި ވިޔަސް ބާކީ ހުންނަ ޑޭޓާ ކަނޑާނުލާ އުސޫލަށް އުރީދޫއިން އަމަލުކުރަން ފަށަނީ؟
 
މަސްނިމޭއިރު ހުންނަ ބަކީ ޑޭޓާ ކަނޑާލާ ޝަކުވާއަކީ އާއްމު ރައްޔިތުން ކުރަމުން އަންނަ ޝަކުވާއެއް
 
މިމަހުން ފެށިގެން މިއުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނެ
އަމްނާ އިމާދު
35,196
ކ. މާލެ |
1 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 09:17
އުރީދޫގެ އެކްޓިންގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ ހުސައިން ނިޔާޒު، ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި
އުރީދޫ

އުރޫދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުން އަޅާ ޑާޓާ މަސް ނިމުނުކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގައި ބާކީ ބައި ލިބޭނެ ކަމަށް އެކުންފުނީގެ އެކްޓިންގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ ހުސައިން ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ''ފަށާއިރު'' ޕްރޮގްރާމްގައި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލު ކުރުމުން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ މިމަހުން ފެށިގެން މިއުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މަސް ނިމުނުކަމުގައި ވިޔަސް ޑޭޓާ ކަނޑާނުލާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގެ ތަފްސީލެއް ނިޔާޒެއް ނުދެއްވައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭނަން އެކަންތައް އެނގޭތޯ. އޭޕްރީލް މަހުގައި އެކަން ކުރާނެ.
އެކްޓިންގ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ ހުސައިން ނިޔާޒު

މަސްނިމޭއިރު ހުންނަ ބަކީ ޑޭޓާ ކަނޑާލާ ޝަކުވާއަކީ އާއްމު ރައްޔިތުން ކުރަމުން އަންނަ ޝަކުވާއެކެވެ. އެހެންކަމުން ބައެއް ކަސްޓަމަރުން މަހުގެ ފަހު ދުވަހު ޑޭޓާ ޕެކޭޖް ހުސްކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ކަންކަން ވެސްކޮށް އުޅެއެވެ. އެގޮތުން ހޮސްޓްސްޕޮޓް ދޫކުރުމާއި، ފިލްމްތައް ޑައުންލޯޑް ކުރުމުގެ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
6%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
72%
އުފާ ވެއްޖެ
4%
ދެރަ ވެއްޖެ
8%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
6%
މޮޔަވެއްޖެ
3%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް