ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2021 | ބުދަ 11:47
ޅ. ނައިފަރު
ޅ. ނައިފަރު
ދަ އެޑިޝަން
ޅ. އަތޮޅުން ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް ކޭސްތައް
ޅ. އަތޮޅުން ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން ނައިފަރަށް ވާނީ ޓީމެއް ފޮނުވާފައި- މިނިސްޓަރ ނަސީމް
 
ފެލިވަރުން މިހާތަނަށް 66 ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު 22 ސާމްޕަލެއް ވަނީ ނެގެޓިވްވެފައި
 
ޅ. ފެލިވަރުން ނެގި 104 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން ނަތީޖާ ލިބިފައިވަނީ 88 ސާމްޕަލެއްގެ

ޅ. އަތޮޅުން ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް-19 ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން އެ އަތޮޅު ނައިފަރަށް މިހާރު ޓީމެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްޣަނީ އަބްދުލްހަކީމް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޅ. އަތޮޅު ފެލިވަރުން ފެތުރުނު ކޮވިޑް ކްލަސްޓަރގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ރަށެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ކްލަސްޓަރއާއިއެކު ކޮވިޑް ވަނީ އިތުރު އަތޮޅުތަކަށް ވެސް ފެތުރިފައި ކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ނ. އަތޮޅާއި ށ. އަތޮޅު އަދި ބ. އަތޮޅުން ވެސް ކޭސްތަކެއް ފެނި ރިޕޯޓު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ޓީމެއް ޅ. އަތޮޅަށް ފޮނުވި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އެންމެ ފަހުން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ޅ. ފެލިވަރުން ނެގި 104 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން ނަތީޖާ ލިބިފައިވަނީ 88 ސާމްޕަލެއްގެއެވެ. މީގެތެރެއިން 66 ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު 22 ސާމްޕަލެއް ވަނީ ނެގެޓިވްވެފައެވެ. ނަތީޖާ ނުލިބޭ 16 ސާމްޕަލެއްވާ ކަމަށް ޅ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ. މާޗު 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފެލިވަރު މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާއިރު، ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނަށް ފެލިވަރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ހުރިހާ އެންމެންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް މިފްކޯއިން ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
14%
0%
0%
86%
0%
0%
ކޮމެންޓް