raajjemv logo
ޓިއުބް ލައިޓް
"ޓިއުބްލައިޓް" ޕާކިސްޓާނުގައި ރިލީޒްކުރުމާ ދެކޮޅު
 
އަންނަ ކުޑަ އީދުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ފިލްމުތައްވެސް އެޅުވުމަށް ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުން
 
ޕާކިސްތާނުގެ ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަނުން ދަނީ މި ފިލްމު އީދުގައި ރިލީޒްކުރިޔަ ނުދޭން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
1,768
ކ. މާލެ |
4 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 19:18
ޓިއުބްލައިޓުގެ ޕޯސްޓަރެއް
ގޫގުލް

ސަލްމާން ޚާންގެ "ޓިއުބުލައިޓް" ޕާކިސްތާނުގައި  އީދު ދުވަހު ރިލީޒްކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ފިލްމު އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ދެކޮޅު ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

މިއަންނަ ކުޑަ އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ "ޓިއުބްލައިޓް" ޕާކިސްތާނުގައި އަޅުވަން އެ ގައުމުގެ  ފިލްމު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އޮތޯރިޓީ އާއި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސާސް އެސޯސިއޭޝަނުން ދަނީ ރިލީޒްކުރިޔަ ނުދޭން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ފިލްމު އަޅުވާ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނާ ގޮތުގައި މި އަންނަ ކުޑަ އީދުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ފިލްމުތައް ވެސް އެޅުވުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން ދާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން  "ޓިއުބުލައިޓް" އަޅުވައިފި ނަމަ ޕާކިސްތާނު ފިލްމުތައް ބަލަން ދާނެ ބަޔަކު ނުވާނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ޓިއުބްލައިޓް"އަށް ވަނީ ފިލްމު އަދި ޓްރެއިލާ ރިލީޒްކުރުމުގެ ކުރިންވެސް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެވެ. މި ފިލްމަށް ވަނީ މިހާތަނަށް 227 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައެވެ. އެވަރުގެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ޓިއުބްލައިޓަށް ލިބުނީ މިއުޒިކް ރައިޓްސް އާއި ތިއެޓްރިކަލް ރައިޓްސް ވިއްކާލައިގެންނެވެ.

މި ފިލްމު ތިއޭޓާގައި އެޅުވުމަށް އިންޑިއާގެ އެންއެޗް ސްޓޫޑިއޯޒް އަށް ވިއްކާލާފައި ވަނީ 132 ކްރޯޑް ރުޕީސްއަށެވެ. އަދި ޗައިނާގައި ފިލްމު އެޅުވުމަށް 75 ކްރޯޑް ރުޕީސްއަށް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސޮނީ މިއުޒިކަށް 20 ކްރޯޑް ރުޕީސްއަށް ވަނީ ވިއްކާލާފައެވެ. ފިލްމު އެޅުވުމުގެ 3 މަހެއްހާ ކުރިން މި ފިލްމު މިހާ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދުމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އަދި މިއަށްވުރެ ދެގުނަ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކުރެވިފައެވެ.

ސަލްމާނާއެކު ކަބީރް ޚާން އުފެއްދި ތިން ވަނަ ފިލްމު، "ޓިއުބްލައިޓް" ގައި ސަލްމާނާ އެކު ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާއެއް ކަމަށްވާ ޒޫޒޫ އެވެ. މި ފިލްމުގައި ސަލްމާންގެ ބޭބެގެ ރޯލުން އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ސޮހެއިލް ޚާން ވެސް ފެނިގެންދާނެ އެވެ

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ހިމާލިޔާ ބޯޑަރާ ހެދި 1962 އަހަރު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު، އިންޑިއާގެ ޒުވާން ފިރިހެނަކާއި ޗައިނާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކާ ބައްދަލުވެ، އެ ދެމީހުންނަށް އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ލޯބިވެވި، ބޯޑަރުގެ މައްސަލަގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ކުރިއަށް ދިޔަ ދަނޑިވަޅުގައި ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އޮތް ލޯބީގެ ވާހަކައިގެ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އުފައްދާފައިވާ މި ފިލްމުގައި ވަރަށް ގިނަ ވިޝުއަލް އިފެކްޓްސް މަންޒަރުތައް ފެނިގެންދާނެ އެވެ.

ވިޝުއަލް އިފެކްޓްސްގެ ގިނަ މަންޒަރުތަކެއް ފިލްމުގައި ހިމެނޭތީ ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ބޭނުން ވާތީ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވަނީ ލަފާކުރި ޝެޑިއުލަށް ވުރެ ކުރިން ނިންމާލާފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް