ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ބްރެޒިލްގައި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަ
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ވަކިވަކި ސްޓޭޓުތަކުގައި ދަމަހައްޓާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް ރައީސް ބޮލްސޮނާރޯ ކޯޓަށް!
 
ބްރެޒިލްއަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން މި ބަލީގައި މަރުވެފައިވާ ޤައުމު
 
ބްރެޒިލްގައި މިހާތަނަށް 290،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މި ބަލީގައި މަރުވެފައިވޭ
 
ބޮލްސޮނާރޯ ވިދާޅުވީ، ކޮންގްރެސްގެ ހުއްދަ ނެތި ފެޑެރަލް ސަރުކާރުތަކަށް އެފަދަ ނިންމުންނަށް ނުނިންމޭނެ ކަމަށް
ކ. މާލެ |
ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޖައިރް ބޮލްސޮނާރޯ- ބޮލްސޮނާރޯ ގެންދަވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން
އޭއެފްޕީ

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ބްރެޒިލްގެ ވަކިވަކި ސްޓޭޓުތަކުން ދަމަހައްޓާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް ރައީސް ބޮލްސޮނާރޯ އެ ޤައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޖައިރް ބޮލްސޮނާރޯ ވަނީ ފެޑެރަލް ސްޓޭޓުތަކުން ދަމަހައްޓާފައިވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ދަތިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، އެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ސްޓޭޓުތަކުގެ މޭޔަރުންނާއި ގަވަރުނަރުންނަށް ވެސް ރައީސް ބޮލްސޮނާރޯ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ބޮލްސޮނާރޯ ވަނީ ފެޑެރަލް ސްޓޭޓުތަކުގެ މޭޔަރުންނާއި ގަވަރުނަރުންނަކީ ޚުދުމުހުތާރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވެސް ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ބޮލްސޮނާރޯ ވަނީ މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން ބޮލްސޮނާރޯ ވިދާޅުވީ، ކޮންގްރެސްގެ ހުއްދަ ނެތި ފެޑެރަލް ސަރުކާރުތަކަށް އެފަދަ ނިންމުންނަށް ނުނިންމޭނެ ކަމަށެވެ.

ބްރެޒިލްގައި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކު ކޮވިޑު ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 290،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މި ބަލީގައި މަރުވެފައިވާއިރު، ބްރެޒިލްއަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން މި ބަލީގައި މަރުވެފައިވާ ޤައުމުވެސް މެއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުވެސް ބްރެޒިލްއިން ލައްކައަކާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ކޮވިޑް ކޭސްތައް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، 2815 މީހުން މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައިވެއެވެ.

ބްރެޒިލްގައި ކޮވިޑުގެ ފުރަތަމަ ރާޅާއި ކުރިމަތިވެ އެ ޤައުމުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެތައް ބަޔަކު ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވަމުން ދިޔައިރުވެސް ބޮލްސޮނާރޯ ގެންދެވީ މާސްކް އެޅުއްވުމެއް، އަދި އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަމެއް ނެތި އެއްވުންތައް ބާއްވައި، ރެލީތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. ދާދި ފަހުންވެސް އެ ޤައުމުން ރެކޯޑު އަދަދުތަކަށް މީހުން މަރުވަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެންވެސް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ވިދާޅުވީ، "މާބޮޑަށް ޝަކުވާ ނުކޮށް ހަމަޖެހިލުމަށެވެ".

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved