ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 02:30
އިރާގު އަސްކަރިއްޔާގެ ޓޭންކަރެއް މޫސަލް އާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހަނީ
އިރާގު އަސްކަރިއްޔާގެ ޓޭންކަރެއް މޫސަލް އާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހަނީ
ގޫގުލް
މޫސަލް އާރާސްތުކުރުން
މޫސަލް އާރާސްތު ކުރުމަށް މަދުވެގެން ފަސް އަހަރު ބޭނުންވޭ: އޮފިޝަލުން
 
މޫސަލް އަކީ އިރާގުގެ މައި ސިޓީއެއް

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެފައިވާ އިރާގުގެ މޫސަލް އާރާސްތު ކުރުމަށް މަދުވެގެން ފަސް އަހަރު ބޭނުންވާ ކަމަށް ކަމާބެހޭ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ހަލާކުވެފައިވާ މަގުތަކާއި ބްރިޖްތަށް މަރާމާތުކޮށް އަދި އިގްތިސާދީ ގޮތުން މޫސަލް ސިޓީ ކޮޅަށްޖެހުމަށް ފަސް އަހަރު ނަގާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނިއިރު، އޮފިޝަލުން އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ސިޓީ އާރާސްތު ކުރުމަށް ބިލިއަނުން ޑޮލަރު ހޭދަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އިރާގު ސަރުކާރަށް މޫސަލް ސިޓީ އާރާސްތު ކުރަން ހޭދަ ކުރެވޭނެ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށްވެސް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓާސްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މޫސަލް އިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)، ފައްސާލުމަށް ކުރެވުނު ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައިގައި މޫސަލްގެ އެއާރޕޯޓް، ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަން އަދި ޔުނިވާސިޓީ ވަނީ އެއްކޮށް ހަލާކުވެ ގޮސްފައެވެ.

އެމެރިކާ އާއި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން އިރާގު ސިފައިންނަށް ވާގިވެރިވެ، މޫސަލްގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދު އިރާގު ސިފައިން މިހާރު ވަނީ ކޮންޓްރޯލްގެ އަތްދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.

އައިއެސްގެ އަތްދަށުން މޫސަލް މިނިވަން ކުރުމަށް އޮކްޓޯބަރު 2016 ގައި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް އިރާގު ސިފައިންނާއި އަދި އެމެރިކާ އާއި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން ފެށިއިރު، މާޗްމަހު އިރާގު ސިފައިން ވަނީ އިރުމަތީ މޫސަލް އެމީހުންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ އަތްދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
9 މެއި 2017 | އަންގާރަ 11:25
ސާގުކިލޯ
ތިތަން ހަލާކުރިމީހުންނައްތާ އިނގޭނީ ބޮޑަށް.