ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
މޫސަލް އާރާސްތުކުރުން

މޫސަލް އާރާސްތު ކުރުމަށް މަދުވެގެން ފަސް އަހަރު ބޭނުންވޭ: އޮފިޝަލުން

  • މޫސަލް އަކީ އިރާގުގެ މައި ސިޓީއެއް

ކ. މާލެ | 4 މެއި 2017 | ބުރާސްފަތި 02:30 | 1,123

އިރާގު އަސްކަރިއްޔާގެ ޓޭންކަރެއް މޫސަލް އާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހަނީ - ގޫގުލް

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެފައިވާ އިރާގުގެ މޫސަލް އާރާސްތު ކުރުމަށް މަދުވެގެން ފަސް އަހަރު ބޭނުންވާ ކަމަށް ކަމާބެހޭ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ހަލާކުވެފައިވާ މަގުތަކާއި ބްރިޖްތަށް މަރާމާތުކޮށް އަދި އިގްތިސާދީ ގޮތުން މޫސަލް ސިޓީ ކޮޅަށްޖެހުމަށް ފަސް އަހަރު ނަގާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނިއިރު، އޮފިޝަލުން އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ސިޓީ އާރާސްތު ކުރުމަށް ބިލިއަނުން ޑޮލަރު ހޭދަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އިރާގު ސަރުކާރަށް މޫސަލް ސިޓީ އާރާސްތު ކުރަން ހޭދަ ކުރެވޭނެ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށްވެސް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓާސްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މޫސަލް އިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)، ފައްސާލުމަށް ކުރެވުނު ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައިގައި މޫސަލްގެ އެއާރޕޯޓް، ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަން އަދި ޔުނިވާސިޓީ ވަނީ އެއްކޮށް ހަލާކުވެ ގޮސްފައެވެ.

އެމެރިކާ އާއި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން އިރާގު ސިފައިންނަށް ވާގިވެރިވެ، މޫސަލްގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދު އިރާގު ސިފައިން މިހާރު ވަނީ ކޮންޓްރޯލްގެ އަތްދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.

އައިއެސްގެ އަތްދަށުން މޫސަލް މިނިވަން ކުރުމަށް އޮކްޓޯބަރު 2016 ގައި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް އިރާގު ސިފައިންނާއި އަދި އެމެރިކާ އާއި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން ފެށިއިރު، މާޗްމަހު އިރާގު ސިފައިން ވަނީ އިރުމަތީ މޫސަލް އެމީހުންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ އަތްދަށަށް ގެނެސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.