ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 11:21
މަސްޖިދުއްތަޤްވާ މިސްކިތް
މަސްޖިދުއްތަޤްވާ މިސްކިތް
ރާއްޖެއެމްވީ
ނައިފަރުގެ މިސްކިތް މަސްޖިދުއްތަޤްވާ
ނައިފަރުގެ މިސްކިތް މަސްޖިދުއްތަޤްވާ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި
ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ވިއްކާ އަގަކީ 50.00 ރުފިޔާ

ޅ. ނައިފަރު މަސްޖިދުއްތަޤްވާ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގައިވާ ބިޑު ބާތިލްކޮށްފައިވާތީ މަސްޖިދުއްތަޤްވާ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބުނީ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޢާންމުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، 15 މާރޗް 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 21 މާރޗް 2021 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 09:00 ން 12:00 އާ ހަމައަށް ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް ޔުނިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ވިއްކާ އަގަކީ 50.00 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އޮންލައިން ކޮށް ބިޑް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 7705700335001 އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށް 7988627 ސްލިޕް ކޮޅު ވައިބާކުރުމުން ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ފޮނުވައިދެވޭނެ ކަމަށާއި މި ބީލަމާ ގުޅިގެން ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 21 މާރޗް 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 13:00 ގައި މަލްޓިޕާޕަސް ބިލްޑިންގ މީޓިންގ ރޫމްގައި ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ. ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގްގައި ބައިވެރިނުވާ ފާރާތްތަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭނެކަން ފާހަގަކޮށް ނައިފަރު ކައުންސިލުން ބުނީ ޕްރީ ބިޑް މީޓީންގްއަށް ހާޒިރުނުވެވޭނަމަ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ފޮނުވިދާނެ ކަމަށެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 28 މާރޗް 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ނައިފަރު މަލްޓިޕާޕަސް ބިލްޑިންގ ގެ މީޓިން ރޫމްގައެވެ. ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައި ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
- ކޮމެންޓް