އިދިކޮޅުން ކުރިޔަށްގެންދާ މުޒާހަރާ
ހުކުރު ދުވަހުގެ މުޒާހަރާއިން 25 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި
 
މުޒާހަރާތަކުން ހައްޔަރުކުރާ މީހުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށްފަހު އަންނަނީ ދޫކޮށްލަމުން
 
އިދިިކޮޅުން އަންނަނީ ސިލްސިލާކޮށް މާލޭގައި މުޒާހަރާކުރަމުން
 
ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ
ކ. މާލެ |
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ހިލާފަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ހުކުރު ދުވަހު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގައި 25 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފަށް އަދި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން އަންނަނީ ސިލްސިލާކޮށް މާލެ ސިޓީގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. ނިމިގެންދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން 39 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް އެދުމުން އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ޓެސްޓްކުރުމަށް އިންކާރުކުރުމުން އެމީހުންގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މުޒާހަރާތަކުން ހައްޔަރުކުރާ މީހުން ފުލުހުން އަންނަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފުވުމުން 1،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލަމުންނެވެ.

މިމުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނަމުން އަންނަނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އެންގުންތަކާ ޚިލާފުވެ، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކާމެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އިދިކޮޅުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތަކަކީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ އަދި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ ޤާނޫނާވެސް ހިލާފަށް ބާއްވަމުން އަންނަ އެއްވުންތަކެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved