ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2021 | ބުދަ 00:51
ބެއިޖިންގ އޮލިމްޕިކްސް ޗައިނާގައި ބާއްވާނެކަން އިއުލާން ކުރުމާއިއެކު އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން އުފާފާޅު ކުރަނީ
ބެއިޖިންގ އޮލިމްޕިކްސް ޗައިނާގައި ބާއްވާނެކަން އިއުލާން ކުރުމާއިއެކު އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން އުފާފާޅު ކުރަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ބެއިޖިން އޮލިމްޕިކްސް
ބެއިޖިން އޮލިމްޕިކްސް ނުބޭއްވުމަށް ވީގްރޫ މުސްލިމުން ގޮވާލައިފި
 
ބެއިޖިން އޮލިމްޕިކްސްއަކީ ޗައިނާގެ އެތުލީޓުންނަށް އެ މީހުންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް
 
ބެއިޖިން އޮލިމްޕިކްސް އެގައުމުގައި ނުބާއްވަން ވީގްރޫ މުސްލިމުން ގޮވާލީ ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ވީގްރޫ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުން އަންނަ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއި ގުޅިގެން

ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ބެއިޖިން އޮލިމްޕިކްސް އެގައުމުގައި ނުބޭއްވުމަށް ވީގްރޫ މުސްލިމުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޗައިނާގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ބެއިޖިން އޮލިމްޕިކްސް އެގައުމުގައި ނުބާއްވަން ވީގްރޫ މުސްލިމުން ގޮވާލީ ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ވީގްރޫ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުން އަންނަ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ވޯލްޑް ވީގްރޫ މުސްލިމް ކޮންގްރެސްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ބެއިޖިން އޮލިމްޕިކްސްއަކީ ޗައިނާގެ އެތުލީޓުންނަށް އެ މީހުންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެކަމުގެ ފުރުސަތު ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ވީގްރޫ މުސްލިމުންނަށް ދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވީގްރޫ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ހުނަރުވެރި އެތުލީޓުން ތިބި އިރު ޗައިނާއިން އެ އެތުލީޓުން ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޗައިނާއިން ވީގްރޫ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުން އަންނަ ޖަރީމާތައް ދުނިޔޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ގްރޫޕްތަކުން އަންނަނީ ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ވެސް ވަނީ މިކަން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާއިން ވަނީ ވީގްރޫ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ވީގްރޫ މުސްލިމުން ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށާއި ވަޒީފާ ހޯދުމަށް ދަތި ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް