ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 08:28
ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މަނާތަކެތި ނައްލާތުމުގެ ތެރެއިން
ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މަނާތަކެތި ނައްލާތުމުގެ ތެރެއިން
ކަސްޓަމްސް
ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާ ތަކެތި ނައްތާލުން
ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާ 25 އެއްހާ ޓަނުގެ ތަކެތި ނައްތާލައިފި
 
މިތަކެތި ނައްތާލީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް ހިފެހެއްޓޭ މަނާތަކެތި ނައްތާލުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ދަށުން
 
ނައްތާލި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެެނެނީ ބަނގުރާ، ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެތި، ބަނގުއާވި، އޫރުމަސް އަދި ސިގަރޭޓް
 
މިތަކެތި ނައްތާލީ ކ. ތިލަަފުށީ ކުނި ނައްތާލާ ސަރަޙައްދުގައި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާ 25 އެއްހާ ޓަނުގެ ތަކެތި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ނައްތާލައިފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ މި ތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ 6 މާރިޗު 2021 ވަނަ ދުވަހު ކ. ތިލަަފުށީ ކުނި ނައްތާލާ ސަރަޙައްދުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއި މީޑިއާގެ ހާޒިރުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ނައްތާލެވުނު ތަކެތީގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގާ ހިމެެނެނީ ބަނގުރާ، ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެތި، ބަނގުއާވި، އޫރުމަސް، ސިގަރޭޓް، އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފް ތަކެތި، 75/4 ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާފައިވާ މަނާތަކެތި އަދި ބޭސް ހިމެނޭ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ މި ތަކެއްޗަކީ ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ 422 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަށައެޅިފައިވާ، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް ހިފެހެއްޓޭ މަނާ ތަކެތި ނައްތާލުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވުނު ތަކެތި ކަމަށެވެ.

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ކަސްޓަމްސްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވިދާނެކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
22%
33%
0%
22%
11%
11%
ކޮމެންޓް