raajjemv logo
ބިދޭސީއަކު މަރުވުން
މާރާމާރީއެއްގައި ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން ބިދޭސީއެއް މަރުވެއްޖެ
 
ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:59ގައި އެ މީހާ ވަނީ މަރުވެފައި
 
ޒަހަމްވި މީހާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ތ. ވޭމަންޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު
 
މި މައްސަލަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 03:50 އެހާކަންހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވޭ
ޝާމާ ޝުއައިބް
5,882
ކ. މާލެ |
7 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 13:03
ތ. ވޭމަންޑޫ ހޮސްޕިޓަލް
މުހައްމަދު އަރުޝަދު

ދެ ބިދޭސީންގެ މެދުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި މީހާއަށް ތ. ވޭމަންޑޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައިވާކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.

އެންދަމަން އޮތް ދޯންޏެއްގައި ދެ ބިދޭސީންގެ މެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިނގައި އެކެއްގެ ގަޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފައިވާއިރު މި މައްސަލަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 03:50 އެހާކަންހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޒަހަމްވި މީހާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ތ. ވޭމަންޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު ނަމަވެސް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުކުރި 11:59ގައި އެ މީހާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބަންގްލަދޭޝަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށް، މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
13%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
13%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
25%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް