raajjemv logo
ހުކުރު ޚުތުބާ
ފިތުނައިގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ މީހާ އެކަމުގައި ހަލާކުވެ ހިނގައިދާނެ: ހުކުރު ޚުތުބާ
 
އެންމެ ނުރައްކާތެރި ފިތުނަ އަކީ ދީނީ ފިތުނަ
 
ފިތުނައިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރަސޫލާ އަންގަވާފައިވޭ
 
އިމްތިހާނުގެ މައިދާނުގައި އެއްވެސް މީހަކު އިސްތިސްނާވެގެން ނުވޭ
ސިމާހާ ނަސީމް
4,448
ކ. މާލެ |
5 މާރޗް 2021 | ހުކުރު 13:01
މިސްކިތުން ބަޔަކު ފައިބަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ފިތުނަވެރިކަމަށް ހިނގާފައިދާ މީހާއަށް ވުރެ ދުރުން އެކަން ބަލަން ހުރި މީހާގެ ހެޔޮކަން ބޮޑު ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

"ފިތުނައިން ރައްކާތެރިވުން" މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ ދުނިޔެއަކީ އަޖުމަ ބެލުމުގެ މަންޒިރެއް ކަމަށާއި އިމްތިހާނުގެ މައިދާނުގައި އެއްވެސް މީހަކު އިސްތިސްނާވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފިތުނައިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރަސޫލާ އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޚުތުބާ ބުންޏެވެ.

ތިޔަބައިމީހުންނާ ފިތުނަތަކަކާ ކުރިމަތިވާނެއެވެ. އެކަންތައްތަކުގައި ތެދުވެ ހުރި މީހާއަށްވުރެ، އިށީނދެ އިން މީހާގެ ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ. އަދި ފިތުނަވެރިކަމާ ގާތަށް ހިނގާފައިދާ މީހާއަށް ވުރެ ދުރުން އެކަން ބަލަން ހުރި މީހާގެ ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ. އަދި އެ ފިތުނައިގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ދުވާ މީހާއަށް ވުރެ، ހިނގާފައިދާ މީހާގެ ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ. ފިތުނައިގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ މީހާ އެކަމުގައި ހަލާކުވެ ހިނގައިދާނެތެވެ. ފަހެ ފިތުނައިން ރެކި ފިލަން ވަންނާނެ ތަނެއް ލިބުނު މީހާ، ފަހެ އެ ތަނަށް ވަދެ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދާ ހުށި ކަމަށެވެ
ރަސޫލާ ހަދީޘް ކުރެއްވި

އެންމެ ނުރައްކާތެރި ފިތުނަ އަކީ ދީނީ ފިތުނަކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ އެއީ މާތްﷲ ގެ އަޅާއާއި އޭނާގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއާ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން އިމްތިހާނު ކުރެވޭ ފިތުނައެވެ. މި އިމްތިހާނުގައި ފޭލްވާ މީހުން ފުރެދުމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. ފިތުނަ އަކީ ހިތަށާއި ސިކުނޑިއަށް ޖެހޭ މުސީބާތެއް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ކެތްތެރީން ވެސް އާވާރާވެ، މަގު އޮޅިގެންދެއެވެ.

ޚުތުބާގައި އިތުރަށް ބުނީ ފިތުނަ އަކީ ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ބައިބައިވުން އުފެއްދުމަށް މަގުފަހި ކުރުވާ ޝައިތާނީ އަމަލެއް ކަމަށެވެ. ހަޤީޤަތާ ހިލާފު ވާހަކަތައް ފެތުރުމަކީ މީހުން ރުޅި އަރުވާ ފިތުނައިގެ ހުޅު ރޯކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެ ބާރުގަދަ ވަސީލަތެއް ކަމަށާއި ދޮގު ވާހަކަތައް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުންޏެވެ.

ބަޔަކާ ފިތުނައެއް ކުރިމަތި ވެއްޖެނަމަ އެކަން ވެގެންދާނީ ވަކި މީހަކު އިސްތިޘްނާ ނުވެ، އެންމެން އޮޔާދާ ސުނާމީއެއްގެ ގޮތުގައކަމަށް ވެސް ޚުތުބާގައި ބުންޏެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް