raajjemv logo
ގުދަނެއްގައި ރޯވެއެދުން
ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ގުދަނެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާ ހުލިވެއްޖެ
 
ގުދަނުގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރީ އިންޖީނާއި އޭގެ ސާމާނު
 
ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއެއް ނުވޭ
 
ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް އެމްއެންޑީއެފް އަށް ލިބިފައި ވަނީ އާދިިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދަމު 02:43 ހާއިރު
ފާތިމަތު އުދުމާ
2,877
ކ. މާލެ |
1 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 04:54
ވައިޓް ބީޗް ކެފޭ ކައިރީ ހުރި ގުދަނުގައި ރޯވެގެން އެމްއެންޑިއެފް ފަޔަރއެންޑް ރެސްކިއު އިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ

ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަދައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވެފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ވައިޓް ބީޗް ކެފޭ ކައިރީގައި ހުންނަ ގުދަނެއްގައެވެ. މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް އެއިދާރާއަށް ލިބިފައި ވަނީ އާދިިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދަމު 02:43 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެއެވެ. އަދި 3:36 ހާއިރު އަލިފާންގަނޑުގެ ނިއްވާލެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގުދަނުގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރީ އިންޖީނާއި އޭގެ ސާމާނުކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ގުދަން އަދާފައިވާއިރު، އެތާގައި ހުރި އެއްޗެއްސަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވެފައެވެ.

ރިއޯ ކެފޭ ކައިރީގައި 2 ގުދަނަކަށް ހަދާފައި ހުރި ތަނުގެ ތެރޭގައި ހުރި ބައެއް ސާމާނުތަކުގެ ތެރޭގައި އޭސީ ޔުނިޓްތަކާއި ކަރަންޓުގެ ސާމާނު ވެސް ހިމެނެއެވެ. އެމްއެންޑިއެފުން ވަނީ އަލިފާން ރޯވުމާއެކު އެ ގުދަނާ ޖެހިގެން ހުރި ގެތަކުގައި ތިބި މީހުން ގެއިން ނެރެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ. އަދި އަލިފާން ނިއްވާލުމަށްފަހު އިތުރަށް ރޯވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ތަނުގެ ތެރެއަށްވަދެ ފެންޖަހާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް