raajjemv logo
މާފަރު އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުން
މާފަރު އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ފަށަނީ
 
މިހާރު މާފަރު އެއަރޕޯޓް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން
 
ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލުމާއިއެކު މާފަރު އެއަރޕޯޓް ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވާލާފައި
 
ފެބްރުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު ޓެންޑަރިންނަށް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ
ފާތިމަތު އުދުމާ
3,788
ކ. މާލެ |
1 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 04:57
މާފަރު އެއާރޕޯޓަށް ޖައްސާފައިވާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ތަކެއް
ސޯޝަލް މީޑިއާ

މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިގް ވިދާޅުވީ މާފަރު އެއަރޕޯޓްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަބޫދާބީ ފަންޑުން އެޕްރޫވަލް ލިބި، ފެބްރުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު ޓެންޑަރިންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއާއިއެކު އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ނ. އަތޮޅުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އެރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހިންގަމުންދާ އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް އެއަރޕޯޓްކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، 2019 ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް 229 ފްލައިޓް މާފަރު އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާފައިވާއިރު، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭހައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރައިވެޓް ޖެޓް މާފަރު އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާފައިވާކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލިފަހުން ފާއިތުވި އަހަރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރައިވެޓް ޖެޓް މާފަރު އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާފައިވާކަން ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލިއިރު، އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކުން ލިބޭ ހިދުމަތްތަކާ އެކު މާފަރި އެއަރޕޯޓް ހުޅުވާފައިވާއިރު ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތްދޭން ފަށާފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުއެވެ. އަދި މިހާރު މާފަރު އެއަރޕޯޓް ހިންގަނީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް