ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 20:14
ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުން ވެކްސިން ޖެހުމަށްފަހު،
ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުން ވެކްސިން ޖެހުމަށްފަހު،
ކަސްޓަމްސް
ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުން ވެކްސިން ޖެހުން
ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ 74 އިންސައްތަ މުވައްޒަފުން ކޯވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފި
 
ކަސްޓަމްސްގެ އިތުރުން އެހެން މުއައްސަސާތަކުންނާއި މިނިސްޓްރީތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ދަނީ ވެކްސިން ޖަހަމުން
 
އަތޮޅު ތެރޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ރީޖަނަލް ކަސްޓަމްސް އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ވެސް ހިމެނޭ
 
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ 74 އިންސައްތަ މުވައްޒަފުން ކޯވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ''ކޮވިޑް-19 ދިފާއު'' ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް އެސަރވިސްގެ 74 އިންސައްތަ މުވައްޒަފުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ކަސްޓަމްސް އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން، އަތޮޅު ތެރޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ރީޖަނަލް ކަސްޓަމްސް އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ވެސް ހިމެނޭއެވެ. އަދި އިތުރު މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ކަސްޓަމްސްގެ އިތުރުން އެހެން މުއައްސަސާތަކުންނާއި މިނިސްޓްރީތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވެސް ދަނީ ވެކްސިން ޖަހަމުންނެވެ.

ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށްދާއިރު، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާގޮތުން ފެބްރުއަރީ 27ގެ ނިޔަލަށް 105،492 މީހުން ވަނީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހައިފައެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުން 72،872 މީހުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާއިރު، އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ރަށްރަށުން މިހާތަނަށް 32،620 މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 6،073 މީހުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވެއެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން ވެކްސިން ޖެހި 3،147 މީހުންނާއި އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ރަށްރަށުން ވެކްސިން ޖެހި 2،926 މީހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް