ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 05:48
2019 ވަނަ އަހަރު އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް ކަޕުގައި ޔުނައިޓެޑާއި މިލާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
2019 ވަނަ އަހަރު އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް ކަޕުގައި ޔުނައިޓެޑާއި މިލާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު
ގަދަ 16 ގައި ޔުނައިޓެޑާއި މިލާނުގެ ކުރިމަތިލުމެއް
 
މިއީ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑާއި މިލާން ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
ގަދަ 16 ގެ މެޗުތައް އޮންނާނީ އަންނަ މަހު 11 އާއި 18 ގައި

ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ 16 ގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އޭސީ މިލާން ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޔުނައިޓެޑާއި މިލާން ބައްދަލުކުރާއިރު، މިއީ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން މި ދެ ޓީމުގެ ދެމެދު ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ޖުމްލަ 10 މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، ޔޫރަޕިއަން ކަޕުގައި ޔުނައިޓެޑާއި މިލާން ވަނީ ހަތަރު ފަހަރު ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ހަ ފަހަރެއްގެ މަތިން މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑާއި މިލާނުގެ ކުރިމަތިލުންތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، މިލާން ފަސް މެޗުން މޮޅުވެފައިވާއިރު، ޔުނައިޓެޑުވެސް ވަނީ ފަސް މެޗުން މޮޅުވެފައެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތެއްގައި މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ 2009-10 ވަނަ އަަހަރުގެ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ގައެވެ. އެ ފަހަރު ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް ޔުނައިޓެޑް ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން 2019 ވަނަ އަހަރު އޮތް އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް ކަޕުގައިވެސް ޔުނައިޓެޑާއި މިލާން ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ.

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ 16 ގެ ގުރުއަތުލުން ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވިއިރު، ގަދަ 16 ގައި އާސެނަލް ނުކުންނާނީ އޮލިމްޕިއާކޯސްއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ޑީނަމޯ ޒަގްރެބާ ދެކޮޅަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ ނުކުންނައިރު، ރޭންޖާސް ކުޅެން ޖެހޭނީ ސްލާވިއާ ޕްރާގާ ދެކޮޅަށެވެ.

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ 16 ގެ މެޗުތައް:

  • އަޔަކްސް - ޔަންގް ބޯއީސް
  • ޑީނަމޯ ކިއޭވް - ވިޔަރެއާލް
  • ރޯމާ - ޝަޚްތަރު ޑޮނެސްކް
  • އޮލިމްޕިއާކޯސް - އާސެނަލް
  • ޑީނަމޯ ޒަގްރެބް - ޓޮޓެންހަމް
  • ޔުނައިޓެޑް - މިލާން
  • ސްލާވިއާ ޕްރާގް - ރޭންޖާސް
  • ގްރަނާޑާ - މޯލްޑް

އަންނަ މާޗު މަހު ގަދަ 16 ގެ މެޗުތައް ކުޅޭއިރު، ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ މާޗު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗުތައް ކުޅޭނީ އެ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް