ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުދަ 18:46
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށްފަހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށްފަހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން
ރައީސް އޮފީސް
ނައިބް ރައީސަށް ފަރުވާދޭން ފެށުން
ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި
 
ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު
 
ނައިބް ރައީސް އެޑްމިޓްކުރެއްވީ ހުން ގަދަވެގެން

ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ނައިބް ރައީސް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ފަރުވާ ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމަށެވެ.

ނައިބް ރައީސްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާ ގުޅޭ ގޮތުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އެޑްމިޓްކުރެއްވީ ހުން ގަދަވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓް ކުރެވުނު ކަމަށާއި، ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ކަމަށެވެ. އަދި ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅުކަމަށް ވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިއްހީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެއްވަމުން ދާއިރު، އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
7%
5%
77%
5%
3%
3%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި