raajjemv logo
ނައިބް ރައީސަށް ފަރުވާދޭން ފެށުން
ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި
 
ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު
 
ނައިބް ރައީސް އެޑްމިޓްކުރެއްވީ ހުން ގަދަވެގެން
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
32,178
ކ. މާލެ |
24 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުދަ 18:46
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށްފަހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން
ރައީސް އޮފީސް

ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ނައިބް ރައީސް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ފަރުވާ ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމަށެވެ.

ނައިބް ރައީސްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާ ގުޅޭ ގޮތުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު އެޑްމިޓްކުރެއްވީ ހުން ގަދަވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓް ކުރެވުނު ކަމަށާއި، ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ކަމަށެވެ. އަދި ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅުކަމަށް ވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިއްހީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެއްވަމުން ދާއިރު، އެ މަނިކުފާނު ވަނީ މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
7%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
5%
އުފާ ވެއްޖެ
77%
ދެރަ ވެއްޖެ
5%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
3%
މޮޔަވެއްޖެ
3%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް