raajjemv logo
ޓައިގާ ވުޑްސްއަށް އަނިޔާވުން
ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވެ ޓައިގާ ވުޑްސްއަށް ފަރުވާދެނީ
 
ކާރު އެކްސިޑެންޓް ހިނގިއިރު، އެ ކާރުގައި އިނީ ވުޑްސް އެކަނި
 
ވުޑްސްގެ ފަޔަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,443
ކ. މާލެ |
24 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުދަ 01:17
މަޝްހޫރު ގޮލްފް ކުޅުންތެރިޔާ ޓައިގާ ވުޑްސް
އޭއެފްޕީ

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ހިނގި ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަޝްހޫރު ގޮލްފް ކުޅުންތެރިޔާ ޓައިގާ ވުޑްސްއަށް އަނިޔާވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފިއެވެ.

މި ކާރު އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ލޮސް އެންޖެލެސް ކައުންޓީގައެވެ. އަދި މި ހާދިސާގައި ވުޑްސްއަށް އަނިޔާވެ ވަގުތުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން އެލްއޭ ކައުންޓީ ޝެރިފްސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކާރު އެކްސިޑެންޓް ހިނގިއިރު، އެ ކާރުގައި އިނީ ވުޑްސް އެކަންޏެވެ. އަދި މި ހާދިސާގައި ވުޑްސް ދުއްވަން އިން ކާރަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ހާދިސާގައި ވުޑްސްގެ ފަޔަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މަޝްހޫރު ގޮލްފް ކުޅުންތެރިޔާ ވުޑްސްއަށް އަނިޔާވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރިއިރު، އެލްއޭ ކައުންޓީ ޝެރިފްސް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިހާރު އަންނަނީ މި ހާދިސާ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރަމުންނެވެ.

އުމުރުން 45 އަހަރުގެ ވުޑްސްއަކީ ގޮލްފުގެ ތާރީޚު ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އެގޮތުން ވުޑްސް ވަނީ މިހާތަނަށް ގޮލްފުގެ ބޮޑު މުބާރާތްތަކުގެ 15 ތަށި ހޯދާފައެވެ. އަދި "ވޯލްޑް ގޮލްފް ހޯލް އޮފް ފޭމް" ގެ މެންބަރުކަންވެސް ލިބިފައިވާ ވުޑްސް ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ދޭ "ޕްރެޒިޑެންޝިއަލް މެޑަލް އޮފް ފްރީޑަމް" ވެސް ހާސިލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް