raajjemv logo
އައްޑޫ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް
އައްޑޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްޤީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ފެންވަރާ މެދު ސުވާލެއް ނެތް – ފައްޔާޒް
 
އައްޑޫގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަކީ އިންޑިއާގެ އެކްޒިމް ބޭންކުގެ 800 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެއް
 
އެފްސްކޯން އަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން 17 ވަނައިގައި އޮތް ކުންފުނި
އަތޫފް އާތިފް
2,439
ކ. މާލެ |
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 00:51
ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް ވާހަކަ ދައްކަވަނިކޮށް
ރާއްޖެއެމްވީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ފެންވަރާ މެދު ސުވާލެއް ނެތް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ އައްޑޫގައި މި ސަރުކާރުން ހިންގަމުން އަންނަ ތަރައްޤީގެ ބޮޑު ބިޔަ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްގެންދާ އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށާއި، އެގޮތުން "އެފްސްކޯން" އަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން 17 ވަނައިގައި އޮތް ކުންފުނި ކަމަށެވެ.

ފައްޔާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކިތަންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުންފުންޏަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ނަމަވެސް، މަސައްކަތްތައް ނިމޭއިރު މައްސަލަތަކެއް ހުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު ސަރުކާރުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައިފިނަމަ އެފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އައްޑޫގައި ހިނގަމުން އަންނަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ގޯސްކޮށްދާނަމަ، އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންވެސް މަޑުން ނުތިބޭނެ ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް އަޑުއަހާ އެކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނެ ސަރުކާރެއް ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އައްޑޫގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަކީ އިންޑިއާގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް (އެކްޒިމް) ގެ 800 މިލިޔަން ޑޮލަރު (12.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓުގެ (އެލްއޯސީ) ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހުނު ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމާއި، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އިތުރުންމ މަގުތައް ހެދުމާއެކު އައްޑުއަށް ދިމާވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ފެންހިންދާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
20%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
80%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް