ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޯމަ 12:30
ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އުތުރު ތިލަފަޅު މަޝްރޫއުއާ ގުޅޭ ކުއްލި މައްސަލަ
އުތުރު ތިލަފަޅު މަޝްރޫއުއާ ގުޅިގެން މެންބަރު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި
 
މެންބަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މި އެއްބަސްވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތާއި ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށް
 
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 51 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި ކުއްލި މައްސަލައަށް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ޑޮކްޔާޑަކާއި ހާބަރެއް ހެދުމުގެ ނަމުގައި އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް ގާއިމްވެ ތިބެވޭނެ ގޮތަށް ހަދާ އެއްބަސްވުން ހާމަ ކުރުމަށާއި އިންޑިއާއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ހާމަ ކުރުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފިއެވެ.

މި ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ފެނޭތޯ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓަށް އަހާފައިވާއިރު، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 51 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި ކުއްލި މައްސަލައަށް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި ކުއްލި މައްސަލައަކީ ކޯސްޓްގާޑުގެ ބަނދަރާއި ސާރވިސް ޑޮކްޔާޑެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިޔާއާ ދެމެދު އާދިއްތަ ދުވަހު ވެވުނު އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައެކެވެ.

މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން މެންބަރު ޝިޔާމު ވިދާޅުވީ އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ދިވެހިރާއްްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ކޯސްޓް ގާޑުން ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްސަ ހާބަރަކާއި ކޯސްޓް ގާޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތާއި ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމެއް ހޯދުމަކާ ނުލައި ކަމަށާއި މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެކި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނަމުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ގާއިމްވެ އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ޝިޔާމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބި އަދަދު ހާމަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސިފައިންނަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ހަރަދުތަކެއް ކުރަމުން ދާކަމަށެވެ.

އެ ސިފައިންނަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ހަރަދުތަކެއް ކުރަމުން ދާއިރު ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ދިވެހި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން އެ ސިފައިންނަށް ކުރަމުންދާ ހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ވެސް ހާމަ ކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންކާރު ކޮށްފައިވޭ
ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
25%
0%
0%
50%
25%
0%
ކޮމެންޓް