ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އުތުރު ކޮރެއާ

އުތުރު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއަ ޓެސްޓް ކުރުން އަވަސް ކުރަނީ

  • އަވަސްކުރާނީ ފިއްތުންތައް އިތުރުކުރާނަމަ
  • ނިއުކްލިއަ ބާރު އެންމެ ވަރުގަދަ ކުރާނެ

ކ. މާލެ | 2 މެއި 2017 | އަންގާރަ 05:44 | 1,673

އުތުރު ކޮރެއާ އިން އުދުއްސާލަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިސައިލެއްގެ ކައިރީގައި އެގައުމުގެ ލީޑަރު މަޑުކޮށްލައިގެން - ރޮއިޓަރސް

ނިއުކްލިއަރ މިސައިލްތައް ޓެސްޓު ކުރުން އިތުރުކޮށް އަވަސް ކުރާނެ ކަމަށް އުތުރު ކޮރެއާގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނެފިއެވެ.

 

އުތުރު ކޮރެއާގެ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ނިއުސް އެޖެންސީން އާންމުކުރި އެގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ބަޔާނެއްގައި ވާގޮތުން އެމެރިކާގެ އިން އެގައުމަށް ފިއްތުންތައް އިތުރުކުރާނަމަ ނިއުކްލިއަ ޓެސްޓް ކުރުންތައް އަވަސް ކުރާނެއެވެ.

 

ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އިތުރުން ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރުން ނިންމައިފި ނަމަ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ވެސް ނިއުކްލިއަ ބާރު އެންމެ ވަރުގަދަ މަސައްކަތްކުރާއެވެ.

 

އުތުރު ކޮރެއާގެ ފަރާތުން މިފަހަރު ހަރުކަށި ބަޔާނެއް ނެރިފައި މިވަނީ މެއިމަހުގެ 3 އިން 22 އަށް ޖަޕާނުކަނޑުގައި ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރިއަށްގެންދަން ތައްޔާރުވަމުންދާ އަސްކަރީ ހަރަކާތުގައި ޖަޕާނު ސިފައިންނާއި، ފަރަންސޭސިވިލާތް، އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ފެތުރިފައި ވަނިކޮށެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން އުތުރު ކޮރެއާއަށް އިންޒާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ޔޫއެސްއެސް ކާލް ވިންސަން ދެ ކޮރެއާ ގުޅޭ ޕެނިންގްސިއުލާއަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

 

އުތުރު ކޮރެއާ އިން ރުޅިގަދަވެގެން އުޅެނީ އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ގަރާރުތައް ފާސްކޮށް، އުތުރު ކޮރެއާއަށް އިގުތިސާދީ ގޮތުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެމެރިކާއިން މަސައްކަތްކުރާތީއެވެ.

 

އުތުރުކޮރެއާއިން ނިއުކްލިއަ ޓެސްޓްތައް ކޮށް، ނުރައްކާތެރި ނިއުކްލިއަ ހަތިޔާރެއް އުފެއްދުން ހުއްޓުވުމަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ވަނީ ގަރާރުތައް ފާސްކޮށްފައެވެ.

 

މީގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ މަނަވަރު ދެކޮރެއާ ގުޅޭ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވުމުން އުތުރު ކޮރެއާ އިން ވަނީ އެ އުޅަނދު ފައްތާލެވޭހާ ބާރު ހުރި ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ޝަހަރެއް އަންދާ އަޅިއަށް ހަދާލާތަން ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯއެއް އުތުރު ކޮރެއާ އިން އާންމުކޮށްފައިވެސް ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.