raajjemv logo
ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން
ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްސަ ގާނޫނެއް އޮންނަން ޖެހޭ: މިނިސްޓްރީ
 
ސްކޫލު ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ
 
ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެވެން ޖެހޭ
 
ދަނޑުވެރިންނަށް ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ދޭން ޖެހޭ
އަމްނާ އިމާދު
2,426
ކ. މާލެ |
27 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 23:44
ފަޅޯ ދަނޑެއް، ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނޭ
ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްސަ ގާނޫނެއް އޮންނަން ޖެހޭކަމަށް ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ޝަބާއު ވިދާޅުވީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ގާނޫނެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ޝަބާއު ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަމާއި އެއްގޮތަށް ދަނޑުވެރިކަމުގައިވެސް ގާނޫނެއް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ދަނޑުވެރިންނަށް ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވަން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރެވެން ޖެހޭކަމަށް ޝަބާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާނޫނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ޝަބާއު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އާއްމު ގާނޫނެއް ފަރުމާ ކުރެވި އޭޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ގާނޫނާއި ދަނޑުވެރިކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ރަށްރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރާ އުސޫލުތަކަށް ޚާއްސަ ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް ފޮނުވަމުންދާކަން ޝަބާއު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝަބާއު ވިދާޅުވީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއަރައިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް މަސްވެރިކަމާއި ޓޫރިޒަމް ފެޔަށް ޖެހިގެން ނުދާނެ ކަމަށާއި، ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދަނޑުވެރިކަމަށް މިހާރު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ގިނަ އިންވެސްޓަރުން ހޯދަން ޖެހޭކަމަށް ޝަބާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ބަރޯސާނުވެ އެހެނިހެން ރަނގަޅު މަރކެޓްތަކެއްވެސް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ދަނޑުވެރިކަމާއި ބެހޭ ޚާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝަބާއު ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ފުރަތަމަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ރ.އަތޮޅު ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ސްކޫލު ކުދިން މިސިނާއަތަށް ޝައުގުވެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް