raajjemv logo
މަޖިލީހުގެ ސާޖަންޓް އެޓް އާމްސް ސަސްޕެންކުރުން
މަޖިލީހުގެ ސާޖަންޓް އެޓް އާމްސް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި
 
އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރީ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާތީ
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
16,955
ކ. މާލެ |
26 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 23:19
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިިލިސްކުރާ މާލަން
މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސާޖަންޓް އެޓް އާމްސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ބުނީ އޭނާ ސަސްޕެންޑު ކުރީ އޭނާގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހުން ބަލަމުންދާތީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބަލައި ނުނިމޭ މައްސަލައެއް ކަމުން މިވަގުތު އެއާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

މަޖިލީހުން ބުނިގޮތުގައި އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރީ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ. އަދި ސަސްޕެންޝަންއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ މައްސަލަ ބަލާ ނިމުމުން ކަމަށް ވެސް މަޖިލީހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
23%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
8%
އުފާ ވެއްޖެ
31%
ދެރަ ވެއްޖެ
8%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
23%
މޮޔަވެއްޖެ
8%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް