raajjemv logo
ދުނިޔޭގެ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު
މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 100 މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް
 
މިހާތަނަށް 2,146,191 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާހޯދަމުންދަނިކޮށް މަރުވެފައި
 
މިވަގުތު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނީ 25,907,906 މީހުން
 
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 100,149,216 އަށް އަރާފައި
ފާތިމަތު އުދުމާ
3,114
ކ. މާލެ |
26 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 03:03
ބޮޑެތި ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ވަނީ މިހާރު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި
ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ

މުޅި ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 100 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ވޯލްޑޮމީޓަރސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 100,149,216 (ސަތޭކަ މިލިއަން އެއް ލައްކަ ސާޅީސް ނުވަ ހާސް ދުވިސައްތަ ސޯޅަ) އަށް އަރާފައެވެ. އަދި ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 72,093,245 (ހަތްދިހަ ދެ މިލިއަން ނުވަދިހަ ތިން ހާސް ދުވިސައްތަ ސާޅީސް ފަސް) މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ އިރު، މިވަގުތު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނީ 25,907,906 (ފަންސަވީސް މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ހަތް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ހަ) މީހުންނެވެ.

މިހާތަނަށް 2,146,191 (ދެ މިލިއަން އެއް ލައްކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއް) މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާހޯދަމުންދަނިކޮށް މަރުވެފައެވެ.

މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެމެރިކާއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު، އެގައުމުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 25,797,583 އަރާފައެވެ. އަދި އިންޑިއާއިން 10,677,710 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، ބްރެޒިލް އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ 8,850,135 މީހުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާއިރު، އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އެގައުމުން 3,738,690 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ފްރާންސްއިން 3,057,857 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު، އިނގިރޭސިވިލާތުން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ 3,669,658 މީހުންނެވެ.

އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް 10 ގައުމުގެތެރޭގައި ތުރުކީ، އިޓަލީ، ސްޕެއިން އަދި އާޖެންޓީނާ ވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ގައުމުތަކުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ މިލިއަނަކަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި އެކު 2021 ވަނަ އަހަރު ފަށާފައިވާއިރު، ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ދަނީ މިހާރު ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންތައްކުރަމުންނެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުންފުނިތަކަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާއިރު، ވެކްސިންގެ ރޭހުގައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ވެކްސިންތަކަކީ އެމެރިކާގެ ފައިޒަރ އަދި ޖަރުމަނުގެ ބައޯއެންޓެކް ގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނާއި އެސްޓްރަޒެނެކާ އާއި އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗައިނާގެ ސިނޮފަރމް، ރަޝިއާގެ ގަލަމެޔާ އިންސްޓިޓިއުޓް އަދި އެމެރިކާގެ މޮޑާނާ ކުންފުނިން އުފައްދާ ވެކްސިންތަކަކީވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވެކްސިންތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް