raajjemv logo
ދަ އައިލެންޑް ކިޗަން ރެސްޓޯރެންޓް
ދަ އައިލެންޑް ކިޗަންގެ ނަމުގައި ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވައިފި
 
މިތަން ހުންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގައި
ސިމާހާ ނަސީމް
3,552
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 12:37
ކ. މާލެ
ދަ އައިލެންޑް ކިޗަން
ސިމާހާ ނަސީމް

ދަ އައިލެންޑް ކިޗަންގެ ނަމުގައި މާލެސިޓީގައި ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މި ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވާފައިވާއިރު މިތަން ހުންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

މެނޫ 2ގައި ގިނަ އައިޓަމްތައް ހިމެނޭ ކަމަށާއި ރެސްޓޯރެންޓްއިން ސިއްޙަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާގެ ބާވަތްތައް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ރެސްޓޯރެންޓުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޒެޑް.އެޗް.އާރް. ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްގެ ވެރިފަރާތް ނާސިހް ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ރެސްޓޯރެންޓުން ބޮޑަށް އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ވެސްޓަން އަދި އޭޝިއަން ފުޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަަމަށެވެ.

ކަސްޓަމަރުންނަށް އަވަސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ މިތަނުން. ލަންކާގެ ޝެފުން މަސައްކަތް ކުރާނީ. ޕޭސްޓްރީއަށް ޚާއްޞަ ޝެފެއް ވެސް ހުންނާނެ.
ނާސިހް ޖަމީލް

ކުރިއަތް އޮތް ތާނގައި މި ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް މި ރެސްޓޯރެންޓްގެ އެކި ޗެއިންތައް ހުޅުވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
50%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް