raajjemv logo
ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ
ފައިޒަރގެ ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮސްޓްރޭލިއާއިން ދީފި
 
ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި
ސިމާހާ ނަސީމް
2,256
ކ. މާލެ |
25 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 07:28
ފައިޒަރގެ ވެކްސިން

އެމެރިކާގެ ފާމަސޫޓިކަލް ކުންފުނި ފައިޒަރ އާއި ޖަރުމަނުގެ ބައޯއެންޓެކް ގުޅިގެން އުފެއްދި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމަށް އޮސްޓްރޭލިއިން ހުއްދަދީފިއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ކޮވިޑްގެ ކޭހެއް ފެނުނުތާ އަހަރެއްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުސްކޮޓް މޮރިސަންހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވީމި ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮސްޓްރޭލިއާގައި ދީފައިވަނީ އުމުރުން 16 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ކަމަށެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރު ގްރެގް ހަަންޓް ވިދާޅުވީ ވެކްސިންދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ކަމަށާއި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 80،000 ޑޯޒް ވެކްސިންދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. ވެކްސިންދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފުރަތަމަ ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ދިނުމަށްފަހު ދެވަނަ ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ދޭނީ 21 ދުވަސް ފަހުން ކަމަށެވެ. އެ ޤައުމުގައި ވެކްސިން ދިނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

އަސްޓްރާޒެނެކާ އަދި އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ބެޗް މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު އެގައުމުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދު ކޮށްފައިވާއިރު އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގައުމަށް އައުމުގެ ފުރުސަތު އޮސްޓްރޭލިއާއިން އަންނަނީ ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން ދެމުންނެވެ.

ފައިޒަރގެ ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮސްޓްރޭލިއާއިން ދީފައިވާއިރު ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ 40 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ފަޤީރު ޤައުމުތަކަށް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފައިވަނީ ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮވެކްސްގެ ނަމުގައި ވެކްސިން ހަމަހަމަކަމާއެކު ގައުމުތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް