raajjemv logo
ހަސަން އިސްމާއިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކެޓްރީ ހަސަން އިސްމާއިލް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި
 
ހަސަން އިސްތިއުފާދެއްވިއިރު ރައީސް އޮފީހުގެ ޕްރެސް ޓީމުގެ މަގާމުތަކަށްވެސް ބަދަލުތައް އައިސްފައިވޭ
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
6,150
ކ. މާލެ |
24 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 23:45
ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކެޓްރީ ހަސަން އިސްމާއިލް
ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކެޓްރީ ހަސަން އިސްމާއިލް މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ހަސަން އިސްތިއުފާދެއްވާ އެކަމުގެ ސިޓީ ހަވާލުކުރެއްވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށް އައި ބައެއް ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ވަގުތު ދެވެން ނެތުމުން ކަމަށް ވެސް ހަސަންއާ ހަވާލާދީ ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ހަސަން އިސްތިއުފާދެއްވިއިރު ރައީސް އޮފީހުގެ ޕްރެސް ޓީމުގެ މަގާމުތަކަށްވެސް ބަދަލުތައް އައިސްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވަނީ މަބްރޫކް އަޒީޒް އެވެ. ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އިބްރާހިމް ހޫދު އެވެ. މިހާރު އޭނާ ހުންނެވީ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓެރެޓަޖިކްސްގެ މަގާމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
17%
މޮޔަވެއްޖެ
50%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް