raajjemv logo
ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އަޑުއެހުން މާދަމާއަށް ތާވަލްކޮށްފި
 
ދައުލަތުން ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ، ބަންގްލަދޭޝް ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް، އެއީ އަލަމިން އާއި ނޫރުލްއިސްލާމް އަދި އެމްޑީ އަކޮތޮރު ހޮސައިންގެ މައްޗަށް
 
ލުތުފަރަކީ ށ. ޅައިމަގު "ކުރިމަގު 1'' ބޯޓުގެ ކައްކާއަކަށް އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހެއް
 
އެންމެފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދިފާއީ ވަކީލަށް މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބުނީ ވަރަށް ފަހުން ކަމަށްވާތީ، ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު، ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުސަތެއް ދެއްވި
މުހައްމަދު ފަޒީން
2,968
ކ. މާލެ |
20 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 22:19
ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިދިއަ އޮކްޓޯބަރު 25 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
މުހައްމަދު ފަޒީން

ށ. ޅައިމަގު "ކުރިމަގު 1'' ބޯޓުން ގެއްލުނު ލުތުފަރު މަރާލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އޮންނާނީ، ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުން ކަމަށް އެންމެފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލުތުފަރު މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ، ބަންގްލަދޭޝް ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ އަލަމިން އާއި ނޫރުލްއިސްލާމް އަދި އެމްޑީ އަކޮތޮރު ހޮސައިންގެ މައްޗަށެވެ.

އެ މީހުންގެ މައްޗަށް އިއްވި ދައުވާގައި ބުނެފައި ވަނީ، އަލަމިން އިތުރު ދެމީހަކާއެކު 21 އޭޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު 21:30 އެހާކަންހާއިރު، އެމީހުން މަސައްކަތްކުރާ ށ. ޅައިމަގު "ކުރިމަގު 1" ބޯޓުގައި ކައްކާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ ލުތުފަރު ރަހްމާނާއި އަލަމިންއާ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި، ލުތުފަރު އެ ބޯޓުގެ ދިރުނބާކޮޅަށް ވައްޓާލައި، އަލަމިން އާއި އަހޮތޮރު، ލުުތުފަރުގެ ކަރާއި އަނގަޔާއި ނޭފަތުގައި ހިފަހައްޓައި ނޫރުލްއިސްލާމް، ލުތުފަރުގެ ގައިގާ ހިފަހައްޓައި، ލުތުފަރު މަރުވުމުން، ށ. ޅައިމަގު ބަނދަރާ ދިމާލު ބޭރުން ގާތްގަނޑަކަށް 200 ވަރަކަށް ފޫޓު ދުރު ހިސާބަށް ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑު ކަނޑުފައްތާފައިވާކަމަށް އިއުތިރާފް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލުތުފަރު މަރާލިކަމަށް އެ ތިން މީހުން އިއުތިރާފްވެފައިވަނީ، މި މައްސަލާގައި ފުލުހުން ހިންގި ތަހުގީގުގައެވެ.

އެ ތިން މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް އުފުލާފައި ވަނީ، އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. ދައުވާ އިއްވުމުން، އަލަމިންއާއި ނޫރުލްއިސްލާމް، އެ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރާކަމަށް ދެ މީހުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަހޮތޮރުގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއް އައްޔަން ކުރެވިފައިނުވާތީ، އޭނާއަށް ވަނީ ގާނޫނީ ވަކީލެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވާފައެވެ.

ލުތުފަރު މަރާލި މައްސަލަ، އެ ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް ސާބިތު ކުރުމަށް، ގިނަ ސަފަވީ ހެކިތަކާއި ކިތާބީ ހެކިތަކެއް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް