raajjemv logo
އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިންތިޚާބު
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކުރިމަތިލައްވައިފި
 
ޕާޓީގެ އުސޫލަށް ގެންނަ އެކި ބަދަލުތަކާ މެދުވެސް މެމްބަރުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑު
 
ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަކަށް އަންހެނުނަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތް މީގެ ކުރިން ވަނީ ހަދާފައި
 
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވީވެސް އިމްރާން އެކަނި
ނާފިއު ރަޝީދު
3,048
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 19:40
ކ. މާލެ
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މި މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ކުރިމަތިލައްވައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ނިންމެވީ ގައުމުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އަދާލަތު ޕާޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އޭނާގެ ދައުރު މުހިންމު ކަމަށް ޕާޓީގެ ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރާތީ ކަމަށްވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް އިމްރާން ފިޔަވައި އިތުރު ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށާއި، ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންގާރަ ދުވަހު ހަމަވެފައިވާއިރު، އެ ޕާޓީގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކުރިމަތިލެއްވިއިރު، އެ ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެންނަން ވަނީ އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އިއުލާނުކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން އެ ޕާޓީގެ އިސް މަގާމުތަކަށް އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ މައްސަލައިގެ ޝަކުވާތައް ޕާޓީ ތެރޭގައި ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

ޕާޓީގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން ނައިބު ރައީސް ކަމާއި، ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނަކަށްވުން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ޕާޓީން ވަނީ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތެއް އަންހެނުންނަކަށް ނެތެވެ. އަދާލަތުން ބުނީ އެ އިސްލާހު ގެނައުމާ މެދުވެސް މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޕާޓީގެ ލީޑަރު އިމްރާން މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު އިސްވެ ހުންނަވާ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ހަތް މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު ޕާޓީގެ ރައީސަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފިރިހެނަކަށް ވާން ޖެހޭ އުސޫލު ބަދަލުކުރަން އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅީ މި ވަގުތު ޕާޓީ ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ވަރަށް ބަލައި ޕާޓީ އިތުރަށް ހުޅުވާލައި، ޕާޓީގެ އިސް ސަފުގައި އަންހެނުން ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އޮތް ފުރުސަތު އިތުރަށް ފަހިކުރުމަށް ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް