raajjemv logo
ޖަޕާނުން ސިއްހީ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުން
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ސިއްހީ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދީފި
 
މި ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް
 
ސިއްހީ ސާމާނުގެ އަގު 5.6 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ
ނާފިއު ރަޝީދު
2,869
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 19:27
ކ. މާލެ
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 5.6 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ސިއްހީ ސާމާނު ހަދިޔާކުރުން - ފޮޓޯ: ޖަޕާން އެމްބަސީ
ޓްވިޓަރ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 5.6 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ސިއްހީ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްދެއްވީ އެ ގައުމުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކެއިކޯ ޔަނާއީއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު ނަސީމެވެ.

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް މި ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް، އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެގޮތުން ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި ސިއްހީ ސާމާނުތަކުގެ ތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް 65 ބެޑްސައިޑް މޮނީޓަރާއި، 19 ޕޯޓަބަލް އަލްޓްރާ ސައުންޑް އިމޭޖް ސިސްޓަމާއި، 19 ޑިފިބްރިލޭޓަރސް އާއި، 10 ޕޯޓަބަލް އެކްސްރޭ މެޝިނާއި، 132 ސިރިންޖް ޕަމްޕް އަދި 132 ސިރިންޖް ޕަމްޕް އެސެސަރީޒް ހިމެނެއެވެ.

ޖަޕާން އެމްބަސީން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ގައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން މުހިއްމު ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި މި ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، މިކަމުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ ގޮތުންނާއި، އިގުތިސޯދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ޖަޕާނުގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ކޮޅަށްޖެހުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް މަލީގޮތުންނާއި، ފަންނީގޮތުން އެހީވުމަށް އެ ގައުމު އަބަދުވެސް އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ޖަޕާން އެމްބަސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 5.6 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ސިއްހީ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިންއިރު، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ޖަޕާނުގެ ފަރާތުން އަންނަނީ ހިލޭ އެހީ އާއި ލޯނުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް