raajjemv logo
ވާވޭ ކުންފުނީގެ އައު ވާހަކަތަކެއް ފަޅާ އެރުން
ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ އައު ވާހަކަތަކެއް ފަޅާ އަރުވާލައިފި!
 
ވާވޭ ކުންފުނީގެ މި އެޕްލިކޭޝަން ޗައިނާގެ ބޮޑެތި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި މިހާރުވެސް ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުން
އަތޫފް އާތިފް
29,739
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 05:23
ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ މައި އޮފީސް ހިންގަމުން އަންނަ އިމާރާތް
ރޮއިޓަރސް

ޗައިނާގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނި ވާވޭގެ އައު ވާހަކަތަކެއް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސުން އަނެއްކާވެސް ފަޅާ އަރުވާލައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ނެޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސްއިން ފަޅާއަރުވާލައިފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ބުނާ ގޮތުން ވާވޭ ކުންފުނިން ވަނީ ޗައިނާ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ސިންޖިއާން ޕްރޮވިންސްގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ވީގްރޫ މުސްލިމުން ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ދިޔުމުން ދެނެގަންނާނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް އުފައްދާފައެވެ. އެގޮތުން ވާވޭ ކުންފުނީގެ މި އެޕްލިކޭޝަން ޗައިނާގެ ބޮޑެތި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި މިހާރުވެސް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އިންޓެލިޖެންސުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިކަމަށް ރައްދުދީ ވާވޭއިން ބުނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގެ އެކަޑަމީ އޮފް ސައިންސްއާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން އުފެއްދި މި އުފެއްދުމުގެ އަސްލު ބޭނުމަކީ ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްދާ ފަރާތްތަކަކީ ކާކުކަން ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމުގައި ހެދި އުފެއްދުމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ހަމައެކަނި ވީގްރޫ މުސްލިމުން ދެނެގަތުމަށް އުފެއްދި އުފެއްދުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ވާވޭގެ ތަރުޖަމާނު ސީއެންއެންއަށް ދެއްވި ބަސްދީ ގަތުމެއްގައި ވިދާޅުވީ ވާވޭއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ އަބަދުވެސް ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީތައް އީޖާދު ކުރުމަށް ކަމަށާއި، އެކުންފުނިން ހަދާ އެޕްލިކޭޝަން ތަކަކީ މުސްތަގުބަލަށް އޭގެ ފައިދާ ކުރާނެ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ ނެޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސްއިން ފަތުރަމުން އަންނަ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ވާވޭ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި އިނދަ ޖައްސާލުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރު އަޑީގައި އޮވެގެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެމެރިކާގެ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާއިން ވަނީ ވާވޭ ކުންފުނިން ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ވީގްރޫ މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުން އަންނަ އަނިޔާތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފަޅާ އަރުވާލައިފައެވެ. އެއާއިއެކު ވާވޭ ކުންފުނީގެ އެމްބެސަޑަރ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ވަނީ ވާވޭ ކުންފުންޏާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނަސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
13%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
67%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
13%
މޮޔަވެއްޖެ
7%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް