raajjemv logo
ރިސޯޓު އަލިފާނު ހާދިސާ
ވެލިގަނޑު ރިސޯޓުގެ ރޫމެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާ ހުލިވެއްޖެ
 
މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވެފައި ވަނީ ކަރަންޓް ސޯޓެއް ވެގެން
 
މި ހާދިސާ ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:15 ހާއިރު
ނާފިއު ރަޝީދު
2,513
ކ. މާލެ |
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 21:07
ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވި ގެސްޓް ރޫމް
އެމްއެންޑީއެފް

އއ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި، އަލިފާން ރޯވި ކޮޓަރި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާ ހުލިވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، މި ހާދިސާ ހިނގައިިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:15 ހާއިރު ކަމަށާއި މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވެފައި ވަނީ ކަރަންޓް ސޯޓެއް ވެގެން ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާ ވެފައި ނުވާއިރު، ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލާފައި ވަނީ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ކުރި މަސައްކަތުންނެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގުން ވަނީ އިތުރުފައެވެ. އަދި މިފަދަ ހާދިސާތަކުގައި މީހުންނަށާއި ތަކެއްޗަށް އަންނަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާތަކާއި ގެއްލުންތައް ލިބެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް