raajjemv logo
ފެތުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުން
ޅ. އަތޮޅުގައި ފެތުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
 
މި ޕްރޮގްރާމަށް އެ ތިންރަށުން ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ދަނީ ލިބެމުން
 
މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 16 އިން 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
 
މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމުލަ 174 ދަރިވަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި
ނާފިއު ރަޝީދު
2,494
ކ. މާލެ |
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 18:49
އެމްއެންޑީއެފް އިން ޅ.އަތޮޅުގައި، ފެތުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން
އެމްއެންޑީއެފް

ޅ. އަތޮޅުގައި ފެތުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން "ސްވިމިންގ ސްކިލް އެންހޭންސްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް" ގެ ނަމުގައި ފެތުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ އާއި ޅ. ކުރެންދޫ، ނައިފަރު އަދި ހިންނަވަރުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ފެށި މި ޕްރޮގްރާމް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި، އެ ރަށްރަށުގެ ޖަމާޢަތް، ޖަމުޢިއްޔާތަކަށެވެ.

މިގޮތުން، ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގައި ފަތަން ނޭނގޭ ދަރިވަރުންނަށް ފެތުމުގެ އަސާސީ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމާއި، ފަތަން ދަސްވެފައިތިބި ދަރިވަރުންގެ ފެތުމުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކިޔައިދިނުމުގެ އިތުރުން، ފަތާއިރު ކިކްޖަހާނެ ގޮތާއި ފްލޯޓް ކުރާނެ ގޮތާއި މޫދުގައި އުޅޭއިރު ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަން ދަނީ ދަސްކޮށްދެމުންނެވެ.

ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގައި، ފެތުމުގައި ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކާއި، މޫދުގައި އުޅޭއިރު ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންކަމާއި، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދަނީ އުނގަންނައިދެމުންނެވެ. ތިއަރީ އަދި ޕްރެކްޓިކަލް ކުލާސްތައް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ތިން ރަށުން ޖުމުލަ 60 ފަރާތެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާގެ ސިފައިންގެ ސްވިމިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ކިޔަވައިދެއްވާ މި ޕްރޮގްރާމަށް އެ ތިން ރަށުން ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމުލަ 174 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު، ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 16 އިން 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް