raajjemv logo
ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރުގެ 12 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
 
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 42،615 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކުރާނެ
 
ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 19 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
 
މި މަޝްރޫޢަކީ ސަރުކާރުން 44.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުއެއް
ނާފިއު ރަޝީދު
2,846
ކ. މާލެ |
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 18:38
ރ. އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތުގެ 12 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
އެމްޓީސީސީ

ރ. އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 12 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 19 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ބަނދަރުން 42،615 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ފުންކުރުމާއި، 221 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށިލުމާއި، 166 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 91 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، 1110 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމެންޓް ހެދުމާއި، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމާއި ނެރުބައްތި ހަރުކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢަކީ ސަރުކާރުން 44.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
25%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
25%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
25%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް