raajjemv logo
ވިނޯދް ކަންނާ
ވިނޯދް ކަންނާގެ ޖަނާޒާގައި ތަރިން މަދުވުމުން ރިޝީ ކަޕޫރު ފާޑު ކިޔައިފި
 
ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވީ މަދު ބައެއްކަމަށާއި އެކަމާ ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރިޝީ ކަޕޫރު ވަނީ ބުނެފަ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
3,530
ކ. މާލެ |
29 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 19:42
ރިޝީ ކަޕޫރު
ގޫގުލް

ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ހެނދުނު ނިޔާވި ވިނޯދްކަންނާގެ ޖަނާޒާގައި ފަހުގެ ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ބައިވެރިނުވުމުން ރިޝީ ކަޕޫރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފިއެވެ. ވިނޯދް ކަންނާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ. އެ ޖަނާޒާގައި ގިނައިން ބައިވެރިވީ ކުރީގެ ތަރިންނެވެ. މިހާރުގެ ޒުވާން ތަރިންގެ ތެރެއިން ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވީ އަބީޝެކް ފަދަ މަދު ތަރިއެކެވެ. ރިޝީގެ ދަރިފުޅު ރަންބީރު ކަޕޫރު އެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ. ރަންބީރު ބައިވެރި ނުވީ އިންޑިއާގައި ނެތުމުން ކަމަށްވެއެވެ.

އުމުރުން 64 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޝީ ވަނީ އެ ޖަނާޒާގައި މީހުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާ ޓްވީޓްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ރިޝީ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްތަކަށް ބަލާއިރު ބުނެފައިވަނީ މިހާރުގެ ޒުވާން ތަރިންގެ ފަރާތުން ކުރީގެ ތަރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ގަދަރާއި އިހުތިރާމް ނުދޭކަމަށެވެ. އަދި ކުޑަމިނުން ވިނޯދާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރި ޒުވާން ތަރިންނަށްވެސް ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވާން ނުކެރުމަކީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވަރަށް ރުޅިއައިސްފައި ހުރިކަމަށް ރިޝީ ބުނެފައި ވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރިޝީ ބުނެފައިވަނީ ޕްރިޔަންކާ ޗުއްޓީގައި އިންޑިއާއަށް ދިއުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަރިން އެއްވެގެން ޕާޓި ބާއްވާއިރު ވިނޯދްގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވާނެ ވަގުތު ނުވި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރިޝީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ އުމުރުގެ ފިލްމިސްޓާރުންގެ ތެރެއިންވެސް ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވީ މަދު ބައެއްކަމަށާއި އެކަމާ ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ހެނދުނު މަރުވެފައިވާ ވިނޯދް ކަންނާ ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "މެރަ ގައޯން މެރާ ދޭޝް"، "އިމްތިހާން"، "ދަޔާވަން" އަދި "ހޭރާފޭރީ" ހިމެނެއެވެ. ވިނޯދް ކަންނާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "އަމަރް އަކްބަރް އެންތޮނީ" އަކީ އަދިވެސް ބެލުންތެރިންގެ ތަރުހީބު ލިބެމުންދާ ފިލްމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ކުޅެފައިވާ "ދަބަންގް" އަކީ ވެސް އޭނާގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް