raajjemv logo
ސައުދީގެ ކޯޓުތަކަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން
ސައުދީގެ ކޯޓުތަކަށް އަންހެނުން ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރަނީ!
 
ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް އަންހެނުން ޢައްޔަން ކުރަން ފަށާފައިވަނީ ވަރަށް ފަހުން
 
އަންހެނުން އިސްމަގާމުތަކުގައި ތިބި އެންމެ ގިނަ ދާއިރާއަކީ ސިއްހީ ދާއިރާއާއި ތައުލީމީ ދާއިރާ
 
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ
އަމްނާ އިމާދު
5,740
17 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 12:20
ކ. މާލެ
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް މަހުރަމަކާ ނުލާ ވެހިކަލް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ސައުދީ ގެޒެޓް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކޯޓުތަކުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ވަރަށް އަވަހަށް ޢައްޔަންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

ހިންދު އަލް ޒާހިދް ދަ އަންޑަރ ސެކިއުރިޓީ ފޯ ވުމެން އެމްޕަވަރމެންޓް އެޓް ދަ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހުކުރު ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ ސައުދީ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް އަންހެން ކަނބަލުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސް ވާލިދް އަލް ސަމާނީ ވިދާޅުވީ އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސްގެ އެކި މަގާމުތަކަށް 100 އަންހެން ބޭކަނބަލުން ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ވެސް ކަމަށް ވާލިދް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލް އަރަބިއްޔާ ޓީވީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަލް ޒާހިދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އޮތީ އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ކަމަށެވެ. ސަރުކާރު އިސް މަގާމުތަކަށް އަންހެނުން އައްޔަން ކުރަން ފަށާފައިވަނީ ވަރަށް ފަހުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޒާހިދު ވިދާޅުވީ މިހާރު އަންހެނުން އިސްމަގާމުތަކުގައި ތިބި އެންމެ ގިނަ ދާއިރާއަކީ ސިއްހީ ދާއިރާއާއި ތައުލީމީ ދާއިރާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ އިސްމަގާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖުޑިޝަލް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދާދި ފަހުން ވެސް އެކި ދާއިރާތަކުން ކިޔަވައިގެން ތިބި ގާބިލް އަންހެން ބޭކަނބަލުން މިނިސްޓްރީގެ އެހެނިހެން މަގާމުތަކަށް ޢައްޔަން ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޝަރިޢާ، ލޯ އަދި ސޯޝިއޮލޮޖީގެ ދާއިރާއަށް ތަޢުލީމީ ކަނބަލުން މަގާމުތަކަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، 2025 ވަނަ އަހަރު އަންނަން ވާއިރަށް 25 އިންސައްތަ ކުރިއެރުމަށް ސައުދީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ ޓަރގެޓް ހާސިލްވެ މިއަދަދު މިހާރު ވަނީ 31 އިންސައްތައަށް އަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
25%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް