raajjemv logo
އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލް
އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުގެ ރައީސަކަށް ނަޒަހަތް ޝަމީމް ޚާން އިންތިހާބުވެއްޖެ
 
މި އިންތިހާބުގައި އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު 47 ގައުމުން ވޯޓު ވަނީ ދީފައި
 
ނަޒްހަތު މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 29 ވޯޓާއިއެކު
އަތޫފް އާތިފް
4,730
ކ. މާލެ |
16 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 06:48
ފިޖީގެ ޕާމެނެންޓް ރެޕްރެސެންޓޭޓިވް ނަޒްހަތު ޝާމީމް
ޔޫއެން ފޮޓޯ

އެކުވެރި ދައުލަތުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް ފިޖީގެ ޕާމެނެންޓް ރެޕްރެސެންޓޭޓިވް ނަޒްހަތު ޝާމީމް ހާން އިންތިހާބު ވެއްޖެއެވެ.

އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް ނަޒްހަތު އިންތިހާބުވީ ހުކުރު ދުވަހު ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިގެންނެވެ. މި އިންތިހާބުގައި އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު 47 ގައުމުން ވޯޓު ވަނީ ދީފައެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ނަޒްހަތާއި ވާދަކުރެއްވި ބަހްރެއިންގެ ޕާމެނެންޓް ރެޕްރެސެންޓޭޓިވް ޔޫސުފް އަބްދުލް ކަރީމާއި އުޒްބަކިސްތާނުގެ ޕާމެނެންޓް ރެޕްރެސެންޓޭޓިވް އުލްބެކް ލެޕަސޯވްއެވެ.

ނަޒްހަތު މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ 29 ވޯޓާއިއެކުއެވެ. އެކަމަނާއާއި އެންމެ ކައިރިން ވާދަކުރެއްވި ޔޫސުފް އަބްދުލް ކަރީމަށް ލިބިފައިވަނީ 14 ވޯޓެވެ. އަދި އުޒްބަކިސްތާނުގެ އުލްބެކް ލެޕަސޯވަށް ލިބިފައިވަނީ 4 ވޯޓެވެ.

ނަޒްހަތަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އދ. ގައި ފިޖީ ތަމްސީލުކުރައްވަމުން އަންނަ އެގައުމުގެ ޕާމެނަންޓް ރެޕްރެސެންޓޭޓިވްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
25%
އުފާ ވެއްޖެ
25%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް