raajjemv logo
އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ހޯދަނ
މޮނިޓަރިންގައިވާ ރަށްތަކުން 01 ޖަނަވަރީ ފަހުން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ހޯދަނީ
 
މާލެ ފިޔަވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ 5 ރަށެއް ވަނީ މޮނީޓަރިންގެ ޙާލަތުގައި
 
ރަށްތަކުން، ކަނޑުމަގުން އަދި ވައިގެ މަގުން ވިޔަސް، ދަތުރުކޮށްފައިވާނަމަ އަންގަން ޖެހޭ
 
މާލެ ފިޔަވާ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުން އައި މީހުން ދަނީ ހޯދަމުން
އިސްމާއިލް އާޒިމް
4,065
ކ. މާލެ |
15 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 10:28
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރަލް ހޮސްޕިޓަލް
ޓްވިޓަރ

މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތުގައިވާ ރަށްތަކުން 01 ޖަނަވަރީ ގެ ފަހުން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ވަނީ މާލެ ފިޔަވާ މިހާރު ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން 01 ޖަނަވަރީ ގެ ފަހުން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިފައެވެ. އެގޮތުން 01 ޖަނަވަރީގެ ފަހުން މޮނިޓަރިންގ ގެ ޙާލަތުގައިވާ ރަށްތަކުން، ކަނޑުމަގުން އަދި ވައިގެ މަގުން ވިޔަސް، ދަތުރުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، ލަސްނުކުރައްވާ އެރަށެއްގެ އެސް.އެސް.ޑީ އަށް އެންގުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ. މި ފިޔަވަޅަކީ، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ ބަލިމަޑުކަމުން އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކުރައްވާފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖެއިން އިތުރު 48 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރު އެކަނިވެސް މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވާ އެހެން ރަށްރަށުން 15 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު، ގއ. ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓަރ އާއި ގުޅިގެން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ކޭސްއާއި ގުޅިގެން ނެގި ބައެއް ސާމްޕަލްތަކުން ގއ. ވިލިނގިލި އަދި ގއ. ދާންދޫއިން މީހުންތަކެއް ޕޮޒިޓިވްވުމުން މި ދެރަށްވެސް މިހާރުވަނީ މޮނީޓަރިންގެ ޙާލަތައް ގެނެސްފައެވެ. މީގެ އތުރުން މިވަގުތު މޮނީޓަރިންގެ ޙާލަތުގައި އޮތީ ލ. ފޮނަދޫ، ގަން އަދި ގއ. ދެއްވަދޫއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް