ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
އިއްޒުއްދީން ސްކޫލަށް އެއްއަހަރު ފުރުން

ހަމައެކަނި ފޮތުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ޖަވާބުދީގެން އުފެއްދުންތެރި ޤައުމެއް ބިނާއެއް ނުކުރެވޭނެ: އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލް

  • މިދިޔަ އަހަރު މި ސްކޫލް ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 12:51 | 3,654

އިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އިސްމާއިލް ނަސީރު - ރާއްޖެއެމްވީ

ހަމައެކަނި ފޮތުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ޖަވާބުދީގެން އުފެއްދުންތެރި ޤައުމެއް ބިނާއެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިއްޒުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އިސްމާއިލް ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލޭ ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރަމަށްޓަކައި، މާލެ އިންގްލިޝް ސްކޫލް (އެމްއީއެސް) ހިންގި އިމާރާތުގައި، ތަރައްޤީ ކުރި ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލްއަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުން އެ ސްކޫލް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިސްމާއިލް ނަސީރު ވިދާޅުވީ ފޮތެއްގައި އޮންނަ މައުލޫމާތެއް ކިޔައިގެން ހަމައެކަނި އެ ފޮތުގައި އޮންނަ ގޮތަށް ޖަވާބު ދޭނެ ދަރިވަރުންތަކުގެ ގޮތުގައި ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި އެއިން ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުދިން ބިނާ ކުރުމަށް ސްކޫލުން ބާރު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

ސްކޫލް އަކީ ޖާގަ ބޮޑު ސްކޫލެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ އިސްމާއިލް ނަސީރު ވިދާޅުވީ ސްކޫލްގައި ދެ ލެބޯޓްރީ ޤާއިމުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މި ސްކޫލް ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހެވެ.

އިއްޒުއްދީން ސުކޫލު ހުޅުވުމާއެކު އެ ސްކޫލުވެފައިވަނީ މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ 16 ވަނަ ސުކޫލަށެވެ. އެގޮތުން މި ސުކޫލުގެ ކޮންމެ ކްލާހެއްގައި 25 ކުދިންގެ ޖާގަ ހުންނައިރު 2021 ވަނަ އަހަރު ގްރޭޑް ހަތަކުން ފެށިގެން ދިހަ އަކަށް ކިޔަވައިދޭން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އިއްޒުއްދީން ސްކޫލަކީ ސަރުކާރުގެ ވަށައި ޖެހޭ ސިޔާސަތު ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒް ވާނެގޮތަށް، އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެކެވެ. ސްކޫލަށް އިއްޒުއްދީން ސުކޫލުގެ ނަމުން ނަންދެވުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 1757 ން 1766 ރަސްކަން ކުރެއްވި ދޮންބަންޑާރައިން ނުވަތަ އަލްސުލްތާން އަލްގާޒީ ހަސަން އިއްޒުއްދީންގެ ނަންފުޅާއެވެ. ސުކޫލުގެ ބެޖުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ދޮންބަންޑާރައިންގެ އައްޑަނައެވެ.

މިއީ، 500 ދަރިވަރުންގެ ޖާގަ ދިނުމަށް ޢަމާޒުކޮށް ހުޅުވި ސްކޫލެކެވެ. އިއްޒުއްދީން ސުކޫލު ހުޅުވުމާއެކު މިހާރު ރާއްޖޭގެ ސުކޫލުތަކުގެ އަދަދަކީ 212 އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.