raajjemv logo
ސްނެޕްޗެޓުން ޓްރަމްޕް ސަސްޕެންޑް ކުރުން
އެންމެފަހުން ސްނެޕްޗެޓް އިން ވެސް ޓްރަމްޕް ދާއިމީކޮށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
 
ޓްރަމްޕްގެ ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި އެކައުންޓްތައް ވެސް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ވަނީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް
ސިމާހާ ނަސީމް
7,369
ކ. މާލެ |
14 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:46
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް
ސްކްރޯލް.އިން

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ ސްނެޕްޗެޓް އިން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ދާއިމީކޮށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ސްޓޭޓްމަންޓެއްގައި ސްނެޕްޗެޓް އިން ބުނެފައިވަނީ ޓްރަމްޕްގެ އެކައުންޓް ދާއިމީކޮށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި އާންމުންގެ މެދުގައި ނަފްރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެއީ އެ ކުންފުނީގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ހިލާފު ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓްރަމްޕްގެ ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި ޓުވިޓަރ އެކައުންޓްތަކުން ވެސް ވަނީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ފަހު އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ މާކް ޒަކަބަރގް ވިދާޅުވީ މިދުވަސްކޮޅު ޓްރަމްޕަށް ސޯޝަލް މީޑީއާ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަކީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ގެއްލުންހުރި ކަމެއްކަމަށް ދެކޭތީ 24 ގަޑި އިރުގެ ބަދަލުގައި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ޓްރަމްޕްގެ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓުވިޓަރ އިން ވެސް ބުނީ ޓްރަމްޕްގެ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓުން ކުރާ ޓުވީޓްތަކުގެ ކޮންޓެންޓުގެ ސަބަބުންނާއި ޓްވިޓަރ އާއި ޓުވީޓަރ އިން ބޭރުން އޭގެ މާނަ ނެގޭ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރު ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގުމުގެ ކުރިން އެކައުންޓް ދާއިމަށް ސަސްޕެންޑް ކުރާ ކަމަށެވެ.

ޓުވިޓަރ އިން ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ އިތުރުން އޭނާގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ މައިކަލް ފްލިން އަދި ޓްރަމްޕަށް ތާއިދު ކުރާ އެޓާނީ ސިޑްނީ ޕޮވެލްގެ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓްތައް ވެސް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު
10%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
70%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
20%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް