ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ސްނެޕްޗެޓުން ޓްރަމްޕް ސަސްޕެންޑް ކުރުން

އެންމެފަހުން ސްނެޕްޗެޓް އިން ވެސް ޓްރަމްޕް ދާއިމީކޮށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

  • ޓްރަމްޕްގެ ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި އެކައުންޓްތައް ވެސް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ވަނީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:46 | 6,494

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް - ސްކްރޯލް.އިން

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ ސްނެޕްޗެޓް އިން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ދާއިމީކޮށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ސްޓޭޓްމަންޓެއްގައި ސްނެޕްޗެޓް އިން ބުނެފައިވަނީ ޓްރަމްޕްގެ އެކައުންޓް ދާއިމީކޮށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި އާންމުންގެ މެދުގައި ނަފްރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެއީ އެ ކުންފުނީގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ހިލާފު ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓްރަމްޕްގެ ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި ޓުވިޓަރ އެކައުންޓްތަކުން ވެސް ވަނީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ފަހު އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ މާކް ޒަކަބަރގް ވިދާޅުވީ މިދުވަސްކޮޅު ޓްރަމްޕަށް ސޯޝަލް މީޑީއާ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަކީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ގެއްލުންހުރި ކަމެއްކަމަށް ދެކޭތީ 24 ގަޑި އިރުގެ ބަދަލުގައި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ޓްރަމްޕްގެ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓުވިޓަރ އިން ވެސް ބުނީ ޓްރަމްޕްގެ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓުން ކުރާ ޓުވީޓްތަކުގެ ކޮންޓެންޓުގެ ސަބަބުންނާއި ޓްވިޓަރ އާއި ޓުވީޓަރ އިން ބޭރުން އޭގެ މާނަ ނެގޭ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރު ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގުމުގެ ކުރިން އެކައުންޓް ދާއިމަށް ސަސްޕެންޑް ކުރާ ކަމަށެވެ.

ޓުވިޓަރ އިން ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ އިތުރުން އޭނާގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ މައިކަލް ފްލިން އަދި ޓްރަމްޕަށް ތާއިދު ކުރާ އެޓާނީ ސިޑްނީ ޕޮވެލްގެ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓްތައް ވެސް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.