ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
މައްސަލަ ޖެހުނު ކާރުތައް

ޓަޗް ސްކްރީންގެ މައްސަލަ ޖެހުނު ޓެސްލާގެ 158،000 ކާރު އަލުން ބެލުމަށް އަންގައިފި

  • ޓެސްލާއަށް މިކަން އަންގާފައިވަނީ އެންއެޗްޓީއެސްއޭ އިން ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 08:47 | 4,382

ޓެސްލާގެ މޮޑެލް އެސް ކާރު - ޓެސްލާ

ޓަޗް ސްކްރީންގެ މައްސަލަ ޖެހުނު ޓެސްލާގެ 158،000 ކާރު އަލުން ބެލުމަށް އެމެރިކާގެ ނެޝެނަލް ހައިވޭ ޓްރެފިކް ސޭފްޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން (އެންއެޗްޓީއެސްއޭ) އަންގައިފިއެވެ.

އެންއެޗްޓީއެސްއޭ އިން ޓެސްލާއަށް މިކަން އަންގާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައެވެ. އެންއެޗްޓީއެސްއޭ އިން ބުނީ ޓެސްލާގެ މޮޑެލް އެސް އާއި އެކްސްގެ މީޑިއާ ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބުން ޓަޗް ސްކްރީން ޑިސްޕްލޭ މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޓެސްލާއިން އަދި ވަކި ޖަވާބެއް އެންއެޗްޓީއެސްއޭ އަށް ދީފައިނުވާއިރު މި މަހުގެ 27 ގައި ކުރިން އެ ކުންފުނިން ވަނީ މިކަމަށް ޖަވާބުދާރީ ވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންއެޗްޓީއެސްއޭ އިން ބުނެފައިވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ކާރު ހަދާ ކުންފުނިތަކަށް ސޭފްޓީ މައްސަލަތައް ދިމާވެގެން ކާރު އަލުން ބެލުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނޮވެމްބަރު މަހު ޓަޗް ސްކްރީންގެ މައްސަލަ ޖެހުނު 12,523 މައްސަލަ ބަލާފައިވާ ކަަމަށް ވެސް އެންއެޗްޓީއެސްއޭ އިން ބުނެއެވެ.

ޓެސްލާ އަކީ މަޝްހޫރު ކާރު އުފައްދާ ކުންފުންޏަކަށްވާއިރު ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ މާކެޓް ވެލިއު ވަނީ 700 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް މި މަހުގެ ތެރޭގައި އަރާފައެވެ. އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި އިލެކްޓްރިކް ވެހިކަލް އުފައްދާ ޕަބްލިކް ކުންފުނި ޓެސްލާގެ މާލީ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓާގައި އެކުންފުންޏަށް 874 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އިލެކްޓްރިކް ކާރު އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ ފައުންޑަރ އަދި ސީއީއޯ އެލޮން މަސްކް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުންފުނި ހިންގުމަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވިނަމަވެސް، މިވަރު ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބުމަކީ ކުންފުނީގެ މާކެޓިން ސްޓްރެޓެޖީގެ ކާމިޔާބީ ސިފަކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޓެސްލާއަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ހުރި ކާރު ކުންފުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.