ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު، ސަންގެލި ރިސޯޓު

ސަންގެލި ރިސޯޓުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 32، މިއަދު އެކަނިވެސް 27 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި

  • އެންމެ ފުރަތަމަ ކޭސްއެއް ފެނިފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ 1 ގައި
  • މި ރިސޯޓުން ވަނީ ރޭންޑަމް ސާމްޕަލިންގ ނަގައިފައި

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 06:55 | 7,311

އޮބްލޫ ސިލެކްޓް ސަންގެލި ރިސޯޓު، މި ރިސޯޓުން ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 32ށް ވަނީ އަރައިފައި - ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް

ބުދަ ދުވަހު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 59 މީހުންގެ ތެރެއިން 27 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އޮބްލޫ ސިލެކްޓް ސަންގެލި ރިސޯޓުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ސަންގެލި ރިސޯޓުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑްގެ ކޭސްއެއް ފެނިފައިވަނީ 3 ޖެނުއަރީގައި ކަމަށާއި، އެކަން އެނގުނީ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ބޭރު މުވައްޒަފަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުމަށް ހެދި ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ޕޮޒިޓިވްވުމުން ކަމަށެވެ. އެއާއި އެކު 8 ކޮންޓެކްޓުން ކަރަންޓީނު ކުރެވުނު ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އޭގެ ފަހުން ބަލީގެ އަލާމަތް ހުރެގެން އެ ރިސޯޓުގެ 4 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމުން އެ ހަތަރު މުވައްޒަފުންވެސް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ހަތަރު މުވައްޒަފުންނަކީ ކުރިން ޕޮޒިޓިވްވި މުވައްޒަފުގެ ކޮންޓެކްޓުން ނޫން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އޭގެ ފަހުން އެ ރިސޯޓުން 12 ޖެނުއަރީގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލިންގ އަށް ނެގުނު 98 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 19 ސާމްޕަލް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަލީގެ އަލާމަތް ހުރެގެން އެ ދުވަހު ޓެސްޓު ކުރެވުނު 8 މުވައްޒަފުންވެސް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެން ކަމުން އެ ރިސޯޓުން މިހާތަނަށް 32 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.