ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އެޗްއާރްސީއެމުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތައް

އެޗްއާރްސީއެމުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

  • ގުޅޭނެ ގޮތެއް އެނގޭނަމަ ކޮމިޝަނާ އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް އެދިފައިވޭ
  • އަމިއްލައަށްވެސް ކޮމިޝަނުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރު 1424 ށް ގުޅުމަށް އިއުލާނުގައި އެދިފައިވޭ
  • ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ލަސްވާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ގިނަ

ކ. މާލެ | 13 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 19:36 | 4,262

އެޗްއާރްސީއެމް - ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅުނު ނަމަވެސް، މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށް ނުދާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ގިނަ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އެޗްއާރްސީއެމުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހެއްގެ މައުލޫމާތު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މއ. ގްރީންވިލް، އަޙްމަދު އިލްހާޒާއި، ދަފްތަރު ނަމްބަރު 856، މުޙައްމަދު ޔާމީނާ ގުޅޭނެ ގޮތެއް އެނގޭނަމަ، ކޮމިޝަނާ އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އަދި އެ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށްވެސް ކޮމިޝަނުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރު 1424 ށް ގުޅުމަށް އިއުލާނުގައި އެދިފައިވެއެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމުގެ ތަހުގީގުތައް ލަސްވާ ވާހަކަ އާއި، އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކުރިއަށްނުދާ ވާހަކައަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރައްޔިތުން ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކައެކެވެ. އެކަމުގެ ޝަކުވާތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީތަކަށްވެސް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުންވެސް އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.